Domáce

Zásahový tím ministerstva životného prostredia v Turci eutanazovali dva medvede

Usmrtili medvedicu v Nízkych Tatrách, ktorá chodila popri turistoch
Zdroj: Facebook/Štátna ochrana prírody SR

MARTIN – Dvoch problémových jedincov medveďa v okrese Martin tento týždeň odstránili pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Zvieratá svojím správaním a častými návštevami intravilánu ohrozovali bezpečnosť tamojších obyvateľov. O správe vo štvrtok informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.

 

V utorok zásahový tím odstránil trojročného samca s hmotnosťou 55 kilogramov pri obci Sučany. Jedinec opakovane navštevoval intravilán obce a vyhľadával potravu v podobe plodov ovocných drevín v záhradách rodinných domov aj v komunálnom odpade. “Jeho správanie bolo vyhodnotené ako nebezpečné, keďže pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti. Zásahový tím dostával o jeho výskyte hlásenia od tamojšej samosprávy, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru aj domácich obyvateľov,” priblížila Bocková.

V stredu usmrtili trojročnú samicu medveďa s hmotnosťou 57 kilogramov pri obci Lipovec. Problémová medvedica sa pravidelne pohybovala po komunikáciách v intraviláne obce, v záhradách rodinných domov a oblasti Lipoveckých jazier. Samica podľa Bockovej nejavila známky plachosti a vykazovala nízku citlivosť na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom. “Plašenie problémových jedincov je jednou z foriem averznej terapie. Cieľom je znovunavodenie plachosti u jedincov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu,” vysvetlila Bocková. Ako dodala, správanie medvedice bolo vyhodnotené ako nebezpečné a predstavovalo reálnu hrozbu. Odstránili ju v súčinnosti s políciou, ktorá na mieste dohliadala na bezpečnosť návštevníkov.