Regióny Bratislava

Zdravotné poisťovne sú otvorené zavedeniu pripoistenia na Slovensku

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Zdravotné poisťovne sú otvorené zavedeniu pripoistenia na Slovensku. Pripomínajú, že by na to bolo potrebné vytvoriť legislatívne podmienky a stanoviť nárok pacienta. Vyplýva to z vyjadrení všetkých troch zdravotných poisťovní. Z terajšieho nastavenia verejného zdravotného poistenia nie je podľa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) možné zabezpečiť všetko, čo súčasná medicína ponúka. “Preto je potrebná reforma financovania zdravotnej starostlivosti, ktorá musí ísť ruka v ruke s nastavením nároku pacienta a pripoistenia, spoluúčasti alebo zvýšenia odvodov,” uviedla.

Pre úspešné zavedenie pripoistenia by musela podľa nej nastať spoločenská zhoda v tom, ktoré oblasti možno zvýhodniť pre poistencov s pripoistením. Poukázala na to, že zdravotnú politiku nemajú v rukách poisťovne, ale rezort zdravotníctva. Pripomenula, že už v súčasnosti možno čisto komerčné produkty poskytovať prostredníctvom komerčného poistenia. “Na trhu však nevidno veľký záujem. To je dané aj širokým pokrytím starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, teda zo štátneho systému,” skonštatovala.

V tejto súvislosti poukázala na Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde je súčasťou systému aj tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera víta každú zmysluplnú príležitosť pre pripoistenie, pretože je to podľa nej pridaná hodnota pre poistenca. “Zmysluplnú v tom, že bude existovať adekvátna a nie vágna legislatíva a ponuka pripoistenia bude dostatočne atraktívna pre klienta,” priblížila v stanovisku.

Slováci majú o doplnkové zdravotné poistenie záujem

V súčasnosti to podľa nej neexistuje. “Inak by zdravotné poisťovne, aj tie komerčné, pripoistenie ponúkali,” doplnila. V prípade zavedenia pripoistenia treba podľa Dôvery stanoviť nárok pacienta. Potrebný je podľa nej tiež stanovený aktualizovaný katalóg výkonov. “K tomu je nevyhnutná podpora štátu, od legislatívy až po možné daňové a iné úľavy,” podotkla. Treba mať podľa nej primerané očakávania ohľadom zdrojov. “Pripoistenie totiž nikde netvorí veľkú časť zdrojov v zdravotníctve.

Najčastejšie sú to jednotky percent z celkových príjmov v sektore,” dodala. Individuálne zdravotné poistenie podľa Union ZP na Slovensku v reáli neexistuje. Poukázala pritom na to, že by mohlo pomôcť priniesť väčší objem finančných prostriedkov do sektora. Union ZP chce so zavedením pomôcť. Deklarovala vôľu participovať na vytváraní produktov pripoistenia, a to aj vďaka inšpirácii svojím holandským akcionárom (Achmea) a filozofiou viaczdrojového financovania zdravotníctva.

“Poďme tému pripoistenia aktívne riešiť, pre jeho zavedenie je však potrebné vytvoriť legislatívne podmienky,” skonštatoval generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár. Proces zavedenia pripoistenia bude podľa zdravotnej poisťovne zložitejší. “Zabezpečiť nadštandard zdravotnej starostlivosti je v niektorých oblastiach veľmi limitovaný,” dodala. Tohtoročný prieskum Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukázal, že Slováci majú o doplnkové zdravotné poistenie záujem, predovšetkým v oblasti stomatológie a fyzioterapie či vyššieho štandardu v nemocnici. Aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) by privítala doplnkové zdravotné poistenie.