Regióny Bratislava

Združenie sudcov Slovenska chce iniciovať legislatívne zmeny eliminujúce negatíva reformy súdnej mapy

Ilustračné foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Združenie sudcov Slovenska (ZSS) plánuje pripraviť podnet na legislatívne zmeny eliminujúce zistené negatíva reformy súdnej mapy. Podnet bude adresovať Ministerstvu spravodlivosti SR. Uviedol to predseda združenia František Mozner. Združenie v súčasnosti zbiera poznatky a skúsenosti svojich členov, ktoré komplexne vyhodnotí. Doteraz získané informácie poukazujú podľa Moznera na viaceré nedostatky.

“Vytvorením len troch správnych súdov, na rozdiel od ôsmich správnych kolégií na krajských súdoch, sa sťažila ich dostupnosť osobitne vo veciach sociálneho zabezpečenia,” upozornil s tým, že viacerí sudcovia špecializovaní na správnu agendu na tieto súdy neprešli. “Museli zmeniť svoju špecializáciu, a to spravidla už na úrovni odvolacieho súdu, a na správnych súdoch pôsobia sudcovia, ktorí na túto agendu doposiaľ špecializovaní neboli, čo prinajmenšom na prechodné obdobie negatívne ovplyvní rýchlosť a kvalitu rozhodovania,” podotkol.

Tento negatívny efekt sa podľa neho prejavil aj v súvislosti s kauzálnou príslušnosťou len niektorých krajských súdov, najmä v rodinnej agende. “V prípadoch, v ktorých pre pracovisko okresného súdu a jeho sídlo nie sú zriadené samostatné územné obvody, je (osobitne v rodinnej a trestnej agende) sťažený prístup účastníkov, resp. strán konania k súdu,” dodal s tým, že zároveň sa zvyšujú náklady súdneho konania, ktoré znášajú nielen účastníci, ale i štát. Ako príklad uviedol Okresný súd Bardejov a jeho pracovisko vo Svidníku.

“Keďže v tomto prípade nie sú vytvorené samostatné územné obvody, vedie to k tomu, že žaloba účastníkov s bydliskom vo Svidníku, resp. obžaloba podaná prokurátorom Okresnej prokuratúry Svidník je náhodne pridelená sudcovi, ktorý vykonáva povolanie v Bardejove, a naopak,” doplnil. Ako ďalej upozornil, rýchlosť súdnych konaní negatívne ovplyvnilo vytvorenie štyroch mestských súdov v Bratislave. Dáta zo súdov zbiera aj rezort spravodlivosti.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na základe prvotných informácií upozornil, že reforma súdnej mapy nie je efektívna ani hospodárna, mnohým občanom priniesla zhoršenú dostupnosť súdov a zvýšenie prieťahov v konaniach. Nová súdna mapa priniesla od júna 2023 okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov. Zväčšenie obvodov súdov má zas podľa autorov reformy vytvoriť lepšie predpoklady na špecializáciu sudcov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. V priebehu dvoch – troch rokov sa očakáva aj zrýchlenie konaní. Na reformu nadväzujú investície z plánu obnovy do súdnych budov.