Spoločnosť Domáce

Združenie Zachráňme hrady žiada pokračovanie projektu pre nezamestnaných

Zdroj: TASR / Františšek Iván

BRATISLAVA – Združenie Zachráňme hrady oslovilo ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) s výzvou na pokračovanie projektu “Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva”. Jej signatári upozorňujú, že Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021, no doposiaľ neeviduje dohodu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o financiách na pokrytie mzdových nákladov.

 

“V budúcom roku môžeme predpokladať ťažkú situáciu, čo sa týka zamestnanosti na Slovensku. Projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva je pritom overený, dlhoročný a veľmi úspešný aj vďaka nadšencom, ktorí pri projektoch pracujú bezplatne. Podporujú ho aj riaditelia regionálnych úradov práce,” píše vo výzve 40 signatárov – členov občianskych združení, starostov obcí a primátorov miest.

Projekt na Slovensku funguje od roku 2011. “Každý rok sa v rámci projektu dokáže uplatniť 550 až 600 uchádzačov o zamestnanie z úradov práce. Čo predstavuje náklady približne 3,5 milióna eur spolu pre asi 30 hradov. Ak by sa práce na obnove hradov vykonávali len dodávateľsky stavebnou firmou, táto suma by postačovala na obnovu sotva dvoch až troch hradov,” vysvetlili signatári výzvy.

“Chápeme závažnosť aktuálnej situácie. Sme však presvedčení, že je lepšie, aby sa v projekte pokračovalo, hoc v menšom rozsahu. Ale aby sa systematicky a kontinuálne zveľaďovalo naše kultúrne dedičstvo. Dovoľujeme si vás preto vyzvať, aby ste zabezpečili pokračovanie projektu aj v roku 2021 s refundáciou miezd nezamestnaných prostredníctvom regionálnych úradov práce, ako to bolo v rokoch 2011 až 2020,” uvádzajú signatári vo výzve, ktorú zaslali aj ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO).