Regióny Košice Rožňava

Železnice plánujú zbúrať industriálne objekty v Plešivci, verejnosť spísala petíciu

Ilustračné foto. Zdroj: Peter Korček

PLEŠIVEC – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zbúrať industriálne objekty pri železničnej stanici v Plešivci. Verejnosť proti tomuto zámeru spísala petíciu, v ktorej žiada o záchranu historických budov, podpísalo ju už vyše 2200 ľudí. ŽSR argumentujú, že objekty sú v zlom technickom stave, pred asanáciou však ešte preveria možnosť prípadného predaja či prenájmu majetku.

“Tento objektový súbor, ktorého najstaršie časti sú z prelomu 19. a 20. storočia, patrí svojou architektúrou a históriou nielen medzi najhodnotnejšie industriálne pamiatky obce, ale aj širšieho regiónu. Z toho dôvodu bol zaradený aj do zoznamu pamätihodností obce. Je v záujme každej kultúrnej spoločnosti, aby si chránila svoje historické dedičstvo pre budúce generácie,” uvádza v petícii jej autor László Kardos z občianskeho združenia Spolok za rodnú zem Plešivec, ktoré sa venuje dejinám obce a okolia.

Súbor industriálnych objektov pri železničnej stanici v Plešivci naposledy slúžil ako sklad národného podniku Poľnonákup. “Najstaršia budova bola postavená ako parný alebo elektrický valcový mlyn od rožňavského staviteľa Nándora Szilvássyho. Po znárodnení sa mlyn stal skladom obilnín. V časti objektu fungovala parketáreň. V ďalšom objekte bol kultúrny dom Plešivca. V ďalšom napríklad závodná kuchyňa. Najstaršiu éru železníc, keď ešte fungoval parný pohon, dodnes pripomína vežový vodojem, jeden z najhodnotnejších na Slovensku,” priblížilo na sociálnej sieti občianske združenie Čierne diery zaoberajúce sa architektúrou či propagáciou a obnovou kultúrnych pamiatok na Slovensku.

ŽSR potvrdili, že začali s administratívnou prípravou prípadnej asanácie objektov pri železničnej stanici v Plešivci, ktoré sú v zlom stavebno-technickom stave. “Nosné prvky budov neplnia statickú funkciu a hrozí ich zbortenie. Budovy nie sú momentálne využívané pre prevádzkové potreby ŽSR, a teda náklady na správu uvedeného objektu sú pre ŽSR neefektívne,” vysvetlila riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR Vladimíra Bahýlová. Dodala tiež, že objekty nie sú súčasťou pamiatkového fondu, nie sú evidované ako nehnuteľné národné kultúrne pamiatky a nenachádzajú sa ani v pamiatkovom území.

Signatári petície železnice žiadajú, aby pre historické industriálne stavby v Plešivci našiel funkčné využitie. V opačnom prípade namiesto asanácie budov navrhujú ich zakonzervovanie vo forme opravy strechy a uzatvorenia vstupov. ŽSR skonštatovali, že momentálne žiadna zmluva na odstránenie stavieb uzatvorená nie je a pred asanáciou ešte preveria možnosť prípadnej kapitalizácie majetku vo forme predaja či prenájmu.

“V prípade, že ŽSR vyhodnotia predmetný pozemok ako nepotrebný pre hlavnú aj vedľajšiu činnosť ŽSR a jeho kapitalizáciu ako výnosnú, efektívnu a hospodárnu, bude takýto majetok vyčlenený a ŽSR pristúpia k príprave všetkých potrebných krokov a náležitostí pre zabezpečenie jeho vhodnej kapitalizácie,” dodala Bahýlová.