Spoločnosť Domáce

Ženy v dôsledku násilia zo strany partnera naďalej zomierajú, pripomína Fenestra

v

BRATISLAVA – Ochrana a podpora žien zažívajúcich násilie zo strany partnera je nesystémová a nedostačujúca. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a záveru podujatia 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách na to upozorňuje mimovládna organizácia Fenestra. „Slovenské médiá priniesli od októbra 2016 do konca novembra 2019 príbehy 17 slovenských žien, ktoré zavraždil ich partner alebo manžel. A mnoho ďalších príbehov žien, ktoré sa ich partner pokúsil zabiť,“ zdôrazňuje organizácia v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla jej programová riaditeľka Dušana Karlovská.

 

„Ženy zažívajúce násilie potrebujú, aby v situácii násilia našli rýchlu a účinnú ochranu a pomoc. A tá potrebuje byť ukotvená v komplexnom systémovom legislatívnom rámci. Veríme, že Slovensko raz záväzok účinne bojovať proti násiliu na ženách prijme a preberie tak plnú zodpovednosť za jeho skutočné a dôsledné napĺňanie,“ zdôraznila Fenestra. Podľa organizácie hlas žien, ktoré majú skúsenosť s násilím, nezaznieva v debatách o nastavení systému ochrany a pomoci v danej oblasti. „Práve naopak, v rôznych diskusiách o právach žien počujeme znevažovanie a nerešpektovanie ich rozhodnutí a rozmanitosti ich skúsenosti,“ pripomínajú zástupcovia organizácie.

„Pre ženy z vidieckych oblastí, ženy s postihnutím, pre rómske ženy a iné znevýhodnené skupiny žien je pomoc a podpora často nedostupná. Ženy a dievčatá, ktoré zažijú sexuálne útoky, znásilnenie a ďalšie formy násilia, nemajú k dispozícii špecializované poradenské centrá alebo iné podporné služby,“ upozorňuje Fenestra. Dodáva, že ani prevencia násilia na ženách v partnerských vzťahoch na systémovej úrovni neexistuje.

Podľa doposiaľ najväčšieho celoeurópskeho prieskumu o násilí na ženách Agentúry Európskej únie pre základné práva, jedna z piatich žien na Slovensku počas života zažila fyzické násilie zo strany partnera alebo manžela, jedna z dvoch žien má počas života skúsenosť s nejakou formou psychického násilia zo strany partnera, jedna z troch žien zažije od partnera sledovanie a prenasledovanie vo fyzickom a v online priestore a jedna z 12 žien zažila od svojho partnera sexuálne násilie. „Ženy v dôsledku násilia zo strany partnera naďalej zomierajú,“ konštatuje organizácia.

Fenestra sa snaží prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien a ich detí, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. V rámci svojej činnosti hľadajú spôsoby účinnej pomoci, podpory a ochrany týchto žien. Organizácia takisto vzdeláva a realizuje rôzne projekty na ochranu a podporu žien zažívajúcich násilie.