Spoločnosť Domáce Ekonomika GPlus Top

Žiakom chýbajú učebnice. Učitelia musia už roky improvizovať

Školy trpia stále nedostatkom učebníc pre svojich žiakov. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Väčšina základných škôl na Slovensku sa potýka s jedným a tým istým problémom už roky. Nedostatok učebníc pritom trápi čoraz viac škôl. Paradoxne aj napriek tomu, že ministerstvo školstva na ne prispieva nemalou čiastkou. 

 

Školy na školský rok 2018/2019 požadovali nákup a distribúciu približne 2,6 milióna kusov učebníc. Ministerstvo školstva poskytlo školám len 58 percent z požadovaného počtu. ,,Pre žiakov bolo distribuovaných zhruba 1,5 milióna kusov učebníc,” vysvetlilo ministerstvo školstva. 

Analytička pre oblasť obsahu a formy vzdelávania z projektu To dá rozum Petra Fridrichová nepovažuje striktnú reguláciu učebníc ako šťastné riešenie. ,,Podľa reprezentatívneho prieskumu projektu To dá rozum takmer 40% učiteľov a učiteliek základných škôl považuje učebnicu za hlavný učebný zdroj pre žiakov a žiačky,” povedala pre Glob.sk Fridrichová.

Súčasťou balíčka, ktorý poskytol rezort školstva základným školám bola Prírodoveda pre 3. a 4.ročník ZŠ, Vlastiveda pre 3. a 4.ročník, metodické príručky a aktualizované učebnice podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 4. a 8.ročník ZŠ.  ,,Na nákup reedícií a nových titulov poskytlo ministerstvo školstva v tomto roku okolo 6,8 milióna eur,” dodalo ministerstvo s tým, že v septembri ešte zabezpečilo nákup ďalších reedícií v hodnote približne 1,1 milióna eur.

Viac ako 201-tisíc eur, poslal rezort školám na nákup Prvouky pre 2.ročník ZŠ. Na výučbu cudzích jazykov prispelo ministerstvo viac ako milión eur. Zo štátneho rozpočtu boli tento rok vyčlenené ďalšie 4 milióny eur. ,,Finančné prostriedky slúžia na celý proces zabezpečenia učebníc – od reedícií, cez nové učebnice, príspevky na učebnice cudzích jazykov až po distribúciu,” vysvetlilo ministerstvo školstva.

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Ministerka školstva Martina Lubyová priznala, že aktuálne CHÝBAJÚ najmä učebnice na pracovné vyučovanie. Tento problém sa týka celých populačných ročníkov. Najviac sú postrádané učebnice pre 3. a 4. ročník ZŠ, Technika a Ekonomika domácnosti pre 2. stupeň ZŠ a  učebnica Geografie pre 1. ročník gymnázia.

Nedostatok učebníc tak mnohokrát núti pedagógov improvizovať či vytvárať si vlastné materiály. Podľa analytičky Fridrichovej dôvodom, prečo si učitelia a učiteľky základných škôl vytvárajú vlastné učebné zdroje sú:

  • uľahčenie pochopenia učiva (47%),
  • motivácia žiakov a žiačok k učeniu sa (45%),
  • úlohy na precvičovanie učiva (39%).

,,Dôvodom je aj to, že takmer jednej tretine učiteľov nevyhovujú učebnice pre ich predmet a tiež to, že z ich pohľadu nedostatočne podporujú tvorivosť žiakov,” dodala Fridrichová.

Galéria
Pre žiakov bolo distribuovaných zhruba 1,5 milióna kusov učebníc. Zdroj: TASR / Svätopluk Písecký
Niektoré školy však stále postrádajú množstvo učebníc. Zdroj: TASR / Františšek Iván
Podľa analytičky z projektu To dá rozum takmer 40% učiteľov a učiteliek základných škôl považuje učebnicu za hlavný učebný zdroj pre žiakov a žiačky. Zdroj: TASR / Michal Svítok
Prieťahy v čerpaní eurofondov sa nemôžu podľa Lubyovej pripisovať na vrub ministerstva školstva. Zdroj: TASR / Martin Baumann
navigate_before
navigate_next