Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

ZMOS a Úrad komisára pre deti pripravujú Akadémiu prevencie proti šikane

Ilustračné foto. ZDROJ: pixabay.com

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu s Úradom komisára pre deti pripravujú spoločný projekt Akadémie prevencie proti šikane. Systém riešenia šikany podľa nich vyžaduje nadrezortný prístup, preto v utorok (23. 4.) zvolali okrúhly stôl, za ktorým chcú projekt predstaviť zástupcom viacerých rezortov. Informoval o tom predseda ZMOS Jozef Božik.

Stretnutie pripravujú aj v spolupráci so združením SK8. Zúčastniť sa na ňom majú štátni tajomníci z rezortov vnútra, spravodlivosti, sociálnych vecí, zástupca Generálnej prokuratúry, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a splnomocnenec pre rómske komunity. “Ideme do budovania Akadémie prevencie proti šikane, ktorú predstavíme a prediskutujeme za okrúhlym stolom. Pomáhať chceme nielen z úrovne vedenia miest a obcí, ale cez podporné tímy, ktoré tvoria psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, ktorí pracujú v súčinnosti so spoločnými školskými úradmi a školskými oddeleniami na mestských úradoch. V každom meste, ale i väčšej obci chceme vytvoriť medzi nimi komunikáciu, aby dokázali pomáhať priamo v teréne,” ozrejmil Božik.

Odborné vzdelávanie v poskytovaní prvej pomoci

Zámerom akadémie je vytvoriť priestor na školenie podporných tímov v školách aj časti učiteľskej verejnosti a riaditeľov škôl. Cieľom bude učiť podporné tímy vytvoriť priestor na komunikáciu medzi ľuďmi a odborne vzdelávať v poskytovaní prvej pomoci. “Vyškolené podporné tímy v horizonte niekoľkých rokov eliminujú tento problém na školách,” poznamenal predseda ZMOS.

Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje spojenectvo so ZMOS v oblasti duševného zdravia za kľúčové, pretože mestá a obce v regiónoch sú najbližšie k deťom a ich problémom. “Okrúhly stôl bude riešiť rezortné, ale najmä nadrezortné nápady. Napríklad extrémne agresívne problémy s duševnými problémami, aby sa rezorty spojili a vytvorili špecifické zariadenie, aby o ne bolo špecificky a odborne postarané,” priblížil. Témou okrúhleho stola má byť podľa jeho slov aj problematika ukrajinských detí na Slovensku.

Akadémiu chcú začať realizovať začiatkom nového školského roka. Úrad komisára už v súčasnosti realizuje pilotné prednášky v mestách a obciach. V súčasnosti sú podporné tímy v školách financované z európskych zdrojov, a preto podľa ZMOS aj úradu komisára budú potrebné zdroje aj z Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko.