AKTUÁLNE Slovensko zaplavili NEBEZPEČNÉ potraviny a výrobky: POZOR, toto vám spôsobí ÚRAZ

Pozor na naberačku

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webe informuje o nevyhovujúcom produkte. Konkrétne ide o výrobok s názvom Naberačka, ITEM NO:21563, EAN kód 7521890215631, materiálové zloženie melamín, krajina pôvodu Čína, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

„Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami. Testované vzorky obsahovali formaldehyd v rozpätí 174 – 216 mg/kg, čiže nespĺňali požiadavky v parametri obsah formaldehydu, ktorého špecifický migračný limit je 15 mg/kg,“ informuje ÚVZ SR.

naberacka

Zdroj: ÚVZ SR

Formaldehyd je pre ľudí veľmi toxický a môže spôsobiť nežiaduce zdravotné problémy. Táto látka je navyše aj karcinogénna. Keďže sa tento výrobok môže nachádzať na trhu v SR, úrad odporúča spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Nevyhovujúce cukríky

A na záver tu máme dve nevyhovujúce potraviny, o ktorých informuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojom webe. Prvým výrobkom je Nerds – Mini dražé, DMT: 30.04.2025, šarža: 3061FTX334, krajina pôvodu USA.

„Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Dunajská Streda na prevádzke Tedi Betriebs s.r.o., filiálka 1757, Šamorín, odber vzorky. Bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Žltá SY (E110). Maximálny limit je 35,0 mg/kg, vo vyšetrovanej vzorke bola nameraná hodnota 48,7 mg/kg,“ informuje ŠVPS SR.

Podľa ich informácií sa už výrobok pravdepodobne na trhu nenachádza, no ak by ste ho náhodou mali doma, radšej ho nekonzumujte.

Pozor aj na ochucovadlo

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke potraviny AMV, 018 52 Pruské 376, odber vzorky výrobku Solčanka – zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250 g. Dátum minimálnej trvanlivosti je 8.9.2024 a výrobcom je spoločnosť Solčanka, s. r. o. so sídlom v Solčanoch.

solcanka

Zdroj: ŠVPS SR

„Vo vyšetrovanej vzorke bola metódou PCR detegovaná DNA alergénu zeler, ktorý nebol deklarovaný na obale výrobku. Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu. Výrobca stiahnutý výrobok preznačí v zmysle platnej legislatívy,“ dodala ŠVPS SR.

Predošlá strana

Viac o téme: nebezpečné výrobky, stiahnutie z trhu

Súvisiace články