Domáce

Bratislavský magistrát chce začiatkom jari vyhlásiť súťaž na nový parkovací systém

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislava plánuje vyhlásiť súťaž na nový parkovací systém v meste začiatkom jari. Ten je nevyhnutný na spustenie a fungovanie celomestskej parkovacej politiky. Magistrát chce predísť zbytočným zdržaniam v procese verejného obstarávania, rozhodol sa preto pripravené podklady do súťaže overiť aj prostredníctvom takzvaných prípravných trhových konzultácií, ktoré budú vo februári. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Informačný systém umožní zaregistrovať vozidlo do systému prostredníctvom evidenčného čísla vozidla, uhradiť parkovné, kontrolovať tieto úhrady či prerozdeľovať výnosy z parkovania. “Ide o komplexné riešenie softvéru a technológií, na príprave ktorého pracuje tím odborníkov z magistrátu vrátane IT špecialistov, právnikov, dátových analytikov, dopravných odborníkov či špecialistov na verejné obstarávanie niekoľko mesiacov,” spresnil Bubla. V rámci prípravných trhových konzultácií môžu hospodárske subjekty, ktoré majú skúsenosti s dodávkou a implementáciou podobných systémov, nezávisle vyhodnotiť a spripomienkovať mestom pripravené podklady do súťaže.

Mesto tvrdí, že tento spôsob prípravy sa podľa zákona o verejnom obstarávaní odporúča práve pri veľkých a technologicky náročných projektoch. “Odborníci z externého prostredia sa môžu takýmto spôsobom zoznámiť s predstavou obstarávateľa a navrhnúť vylepšenia plánovaného systému a jeho využitia na základe vlastných skúseností z praxe. Na základe ich spätnej väzby môže byť zadanie pre verejné obstarávanie ešte upravené,” podotkol hovorca.

Spustenie už budúci rok

Subjekty, ktoré by mali záujem o zaslanie podkladov a účasť na týchto konzultáciách, sa môžu prihlásiť najneskôr do 17. februára do 12.00 h. Pre čo najväčšiu otvorenosť procesu bude informácia o prípravných trhových konzultáciách zverejnená na webe mesta, profile verejného obstarávateľa, v národnom i európskom vestníku a iných stránkach, aby sa do konzultácií mohli prihlásiť všetky relevantné subjekty. “Zverejnený bude následne aj zápis z prípravných trhových konzultácií tak, aby sa závery z konzultácií dostali k všetkým potenciálnym záujemcom ešte pred vyhlásením verejného obstarávania,” spresnil Bubla.

Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave v prvých zónach sa očakáva od roku 2021. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním, a iba v časoch, keď problém s parkovaním pretrváva. Vo vyhradených zónach budú platiť za parkovanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave. Platiť však budú aj Bratislavčania – rezidenti. Prevádzkovateľom parkovacej politiky bude hlavné mesto.