Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Chcete VYŠŠÍ PLAT alebo mať lepšiu robotu? TOTO vám zaplatí ŠTÁT: Čo treba urobiť?

Ilustračná foto. Zdroj: iStock

BRATISLAVA – Kariérny rast, lepší zárobok či získanie novej, vysnívanej práce. Kto má o to záujem, pomocnú ruku mu podá projekt rezortu práce. V plnej výške mu zaplatí vzdelávací kurz, aký si vyberie. IT, jazykový či účtovnícky kurz, ale napríklad aj vodičský preukaz na kamión. Zatiaľ čo predtým boli rekvalifikačné kurzy zamerané na nezamestnaných, teraz štát podporuje aj vzdelávanie tých, ktorí už prácu majú.

 

Vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady práce uhradia v 100 % výške zamestnancom, živnostníkom, ale aj ľuďom na materskej či rodičovskej dovolenke. „Vďaka tomuto projektu si tak môžu bezplatne prehlbovať svoje vzdelanie, zlepšiť svoje uplatnenie na pracovnom trhu či kariérne rásť,“ vysvetlil rezort práce ideu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. „Vo vzdelávaní vidíme najlepšiu prevenciu proti nezamestnanosti. Preto sme sa ho rozhodli výraznejšie finančne podporiť,“ vyhlásil dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Projekt oslovil matku na rodičovskej dovolenke, ktorá predtým pracovala ako predavačka. „Od kedy mám dieťa, už si neviem predstaviť, žeby som pracovala až do večerných hodín. Preto by som sa rada cez tento projekt rekvalifikovala,“ zdôvodnila Dominika. Skúsenosti s rekvalifikáciou má Matúš. Vyštudoval spoločensko-vedný odbor, čo mu ako absolventovi neprinieslo platové podmienky, s akými by bol spokojný. „Vždy som mal blízko k IT, a tak som si povedal, že nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru. Po kurze, ktorý som si však pred pár rokmi platil sám, sa mi okamžite podarilo nájsť prácu v IT firme, takže bola to správna investícia“ priblížil.

Aké kurzy sú na výber

Medzi najžiadanejšie patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D). Ponuka dostupných kurzov, ktoré štát zafinancuje, je ďaleko šíria, o čom svedčia príklady kurzov zo schválených žiadostí.

Kurzy projekt Nestrať prácu

Príklady kurzov zo schválených žiadostí. Zdroj: MPSVR SR

Ako požiadať o zaplatenie kurzu

V prvom kroku, priamo na úrade práce alebo elektronicky je nutné sa zaevidovať ako záujemca o zamestnanie. Následne záujemca o kurz vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, aký kurz chce absolvovať. „Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia občanom kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške,“ dodal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Nevyhnutné je však splniť niekoľko podmienok. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu. Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 15. októbra 2023.