Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov

Dlh v zdravotníctve medziročne narástol o takmer 11 miliónov

Dlh v zdravotníctve stále rastie. ZDROJ: Glob.sk/Peter Korček

SLOVENSKO – Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 812,42 milióna eur, ide o medziročný rast o 10,84 milióna eur. To, že dlhy nenarástli viac, ovplyvnilo oddlžovanie. Najvyššie záväzky po lehote splatnosti – 690,28 milióna eur, mali štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala v piatok na vedomie.

 

“Záväzky po lehote splatnosti 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvoria 85 percent z celkovej hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v celom sektore zdravotníctva,” konštatuje sa v materiáli. Vlani vzrástli o 7,18 milióna eur. Mierny nárast zadlženosti ovplyvnilo podľa ministerstva oddlžovanie a zaplatenie záväzkov nemocníc zo štátnych finančných aktív v sume 118,2 milióna eur.

Rezort poukázal na to, že výnosy od zdravotných poisťovní nedokážu pokryť prevádzkové náklady 13 najväčších univerzitných a fakultných nemocníc. Vlani podľa neho opäť nepokryli ani všetky náklady na mzdy, lieky a zdravotnícky materiál. “Napriek skutočnosti, že výnosy od zdravotných poisťovní boli medziročne o 45,97 milióna eur vyššie, nepostačovali ani na pokrytie nárastu osobných nákladov, ktoré spotrebovali 76,92 milióna eur medziročne viac. Vyššie boli taktiež náklady na energie, opravy a ostatné prevádzkové náklady o 130,90 milióna eur, z čoho je jasne viditeľný nedostatok pokrytia prevádzkových nákladov nemocníc výnosmi od zdravotných poisťovní,” píše sa v materiáli.

Rezort upozornil, že podiel osobných nákladov v pomere k výnosom od zdravotných poisťovní, ktorý sa medziročne neustále zvyšuje, značne komplikuje situáciu pri zlepšovaní finančnej kondície nemocníc. V roku 2022 predstavoval v priemere 89 percent, v roku 2021 to bolo v priemere 85 percent a rok predtým 77 percent.

Za problematický považuje rezort aj nárast záväzkov na úrovni istiny ku koncu roka na 1,91 miliardy eur. Ide o medziročný rast o 139,47 milióna eur. Nemocnice čelia aj skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry.

Medzi systémové opatrenia, ktoré majú situáciu riešiť, patrí podľa rezortu predovšetkým realizovaná optimalizácia siete nemocníc. MZ upozornilo, že popri projektoch smerujúcich k optimalizácii nákladov, ako aj zlepšovaní procesov v nemocniciach, je nevyhnutné zvýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť predovšetkým v univerzitných a fakultných nemocniciach. Ministerstvo deklarovalo, že pokračuje v konsolidačnom úsilí v nemocniciach.

So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (31,97 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (56,84 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti nevykazovali vlani záväzky po lehote splatnosti.