Domáce

Polícia obvinila muža, ktorý zasypal bývalú vodárenskú nádrž v chránenom území

Obvinili muža, ktorý zasypal bývalú vodárenskú vežu. Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Štefan Pučkáš

ŠURANY – Za zločin neoprávneného nakladania s odpadmi v súbehu s prečinom porušovania ochrany stromov a krov bol obvinený 61-ročný muž z Piešťan. Podľa vyšetrovania enviropolície Nitra v závere roka 2018 dal v rozpore so zákonom o odpadoch zasypať bývalú vodárenskú nádrž v chránenom vtáčom území Dolné Považie zmiešaným stavebným odpadom. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková.

 

Išlo o ovocný sad vo vlastníctve obvineného v katastrálnom území mesta Šurany. Obvinený pri tejto činnosti tiež zničil 12 kusov listnatých stromov a krovité porasty na ploche 365 m2. Celková spoločenská hodnota zničených drevín podľa znaleckého posudku predstavuje takmer 12-tisíc eur. Náklady na odstránenie odpadov a uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu predstavujú podľa znaleckého posudku viac ako 321-tisíc s DPH.

Hovorkyňa upozornila, že keď niekto aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody na tri až na osem rokov. “Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku,” informovala Barinková.