Regióny Levice

FOTO Spoločnosť SOM Levice získala štatút registrovaného sociálneho podniku

Spoločnosť SOM Levice získala štatút registrovaného sociálneho podniku
Foto: levice.sk

LEVICE – Spoločnosť Služby občanom mesta (SOM) Levice získala štatút registrovaného sociálneho podniku. Podľa Ingrid Ujváriovej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola spolupráca mesta s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach počas procesu registrovania sociálneho podniku veľmi aktívna. “Mesto má veľmi dobré predpoklady na úspešný rozvoj sociálneho podnikania,” zhodnotila.

 

Iniciatívu orientovanú na založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným predstavila radnica vo februári tohto roka. Verejnoprospešný podnik SOM by mal spočiatku zabezpečovať monitorovanie kamerového systému mestskej polície, prevádzku kompostárne i prevádzku kaviarne v Židovskej škole, informovala radnica. Samospráva počíta s tým, že firma bude realizovať aj starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie, polievanie, údržbu a čistenie rigolov, chodníkov, starostlivosť o detské ihriská, jednoduché montážne práce, murárske práce.

V budúcnosti by mala rozsahom vykonávaných činností a poskytovaných služieb reflektovať na aktuálne potreby mesta. Cieľom podniku je podpora ľudí znevýhodnených na trhu práce. Svoje aktivity bude vykonávať prostredníctvom zamestnávania dlhodobo nezamestnaných či zdravotne postihnutých osôb. Prostredníctvom tohto podniku chce mesto vykonávať drobné práce a komunálne služby, ktoré si inak musí zabezpečovať v rámci verejného obstarávania. Takto budú môcť byť tieto práce zabezpečené operatívne vlastnými pracovníkmi, skonštatoval primátor Ján Krtík.