Generálny prokurátor a premiér si musia ujasňovať kompetencie

Bratislava – Vyjadrenie: Stanovisko GP SR k vyjadreniu premiéra Pellegriniho

– Pri všetkej úcte k ústavnej funkcii pána premiéra Petra Pellegriniho, generálny prokurátor Jaromír Čižnár konštatuje, že to bola práve Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá ako prvá avizovala pracovné stretnutie zástupcov Generálnej prokuratúry SR s príslušnými partnermi Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Generálny prokurátor v tejto súvislosti už podnikol aj prvé kroky.
Generálny prokurátor Jaromír Čižnár len pripomína, že o vyslaní konkrétnych prokurátorov na zahraničnú služobnú cestu rozhoduje výlučne generálny prokurátor a nie pán premiér, ani pani ministerka vnútra,  pretože prokuratúra je samostatný, nezávislý štátny orgán od iného štátneho orgánu vrátane exekutívy, čo napokon vyplýva aj z Ústavy Slovenskej republiky.
Generálny prokurátor poznamenáva, že pani ministerka vnútra a ani prezident Policajného zboru SR nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto sa len ťažko možno domnievať, že im budú poskytnuté relevantné informácie z vyšetrovania trestnej veci a navyše za situácie, keď informáciami o vyšetrovaní trestnej veci, resp.  jeho výsledku, neboli a nie sú informované slovenské justičné orgány.
Generálny prokurátor Jaromír Čižnár považuje za vhodnejšie, aby sa zahraničnej služobnej cesty namiesto ministerky vnútra a prezidenta PZ SR zúčastnili vyšetrovatelia, ktorí vybavovali žiadosti o právnu pomoc nemeckých justičných orgánov.

Premiér Peter Pellegrini reagoval na kauzu s prísľubom , že jeho vláda poskytne všetkým kompetentným orgánom maximálnu súčinnosť na to, aby sa jasne zodpovedali otvorené otázky súvisiace s týmto prípadom.

Viac o téme: GP, Kauza únosu vietnamského občana, kompetencie, Peter Pellegrini

Súvisiace články