Politika Spoločnosť Domáce

K preukazovaniu bezúhonnosti učiteľov pripravil rezort školstva aplikačnú pomôcku

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – K preukazovaniu bezúhonnosti učiteľov pripravil rezort školstva aplikačnú pomôcku. Zverejnil ju v pondelok na svojej internetovej stránke. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

 

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných.

“Žiadosť o vydanie odpisu registra trestov nepodáva pedagogický alebo odborný zamestnanec sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registru trestov Generálnej prokuratúry SR,” uviedol rezort školstva. Vzorovú žiadosť okresné úrady neposkytujú zamestnávateľom pedagogických a odborných zamestnancov ani samotným zamestnancom. Podľa rezortu školstva poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Ten dostane iba informáciu o tom, či učitelia spĺňajú alebo nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti.

“Ministerstvo školstva momentálne pripravuje technické riešenia, aby preukazovanie bezúhonnosti v čo najmenšej miere zaťažovalo učiteľov a procesy prebehli automatizovane cez informačný systém. V týchto dňoch sa finalizuje celé technické riešenie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR a Generálnou prokuratúrou SR,” doplnil rezort školstva.

Od 1. decembra bude možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov. Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí alebo odborní zamestnanci až po zaregistrovaní sa na stránke.