Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Koniec podvodným či reklamným telefonátom. Na Slovensku platí nová dôležitá predvoľba

Viete kedy je povinnosť na propagáciu tovarov alebo služieb použiť číslo s predvoľbou (0)888? Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Na Slovensku sa v posledných mesiacoch roztrhlo vrece s rôznymi podvodnými telefonátmi a to nielen zo zahraničia. Či už reklamnými, marketingovými alebo na ponuku služieb a tovaru. Aj preto Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informoval, že v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách je v platnosti vyhláška o národnom číslovacom pláne.

 

Mimoriadne dôležitá zmena, zavedenie množiny milión čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od augusta 2022. V praxi to znamená, že volaný zákazník uvidí na telefóne trojčíslie (0)888 a sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie. Pretože pôjde o ponuku produktov, či služieb. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií preto dáva do pozornosti, kedy podnikatelia sú povinní túto predvoľbu (0)888 používať.  “Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu alebo služieb krátkych správ alebo osoba, ktorá získava predchádzajúci súhlas s volaním na účely priameho marketingu je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla identifikované národným cieľovým kódom na tento účel v číslovacom pláne. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak sa vykonáva na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou,“ informuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Čiže ak podnikateľ v rámci svojho podnikania robí priamy marketing, ponúka tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS-kami alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami je povinný používať iba čísla začínajúce predvoľbou (0)888. O získanie čísel môže požiadať niektorého z operátorov. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií pridelil číselné množiny s predvoľbou (0)888 O2 Business Services, Slovanet, Orange Slovensko, SWAN a Slovak Telekom. „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií dodržiavanie vyhlášky kontroluje od 1.10.2022 a v prípade porušenia udelí pokutu od 200 EUR do 5 % z obratu za predchádzajúci rok,“ konštatuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

Viete kedy je povinnosť na propagáciu tovarov alebo služieb použiť číslo s predvoľbou (0)888? ZDROJ: fb Ministerstvo dopravy