Politika Spoločnosť Domáce

Kresťanské organizácie žiadajú verejné rokovania výboru o genderových dokumentoch. Spísali petíciu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA  – Viac ako 4 600 občanov žiada petíciou viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenska v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach. Petícia požaduje, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti parlamentu na verejnom zasadnutí. Agentúru SITA o tom informoval jeden z iniciátorov petície Michal Považan. Ďalšími iniciátormi sú Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Róbert Mátéffy z Inštitútu Leva XIII..Poslancom Národnej rady SR petíciu odovzdali vo štvrtok.

 

„Európske inštitúcie produkujú dokumenty, v ktorých sa nachádzajú ideologické koncepty, s ktorými sa na Slovensku nestotožňujeme a bránime sa ich prijatiu. Najviac zaráža, keď v prípravnej fáze zástupca zo Slovenska odobril tieto problémové ustanovenia a slovenská verejnosť sa o tom vôbec nedozvedela. Tento netransparentný systém treba zmeniť a o kontroverzných dokumentoch treba hovoriť oveľa skôr,“ uviedol Daniška. Petícia preto požaduje, aby sa o citlivých dokumentoch rokovalo v národnej rade v čo najskoršej fáze ich prípravy. „Občania sa dozvedajú neskoro, ak vôbec, o tom ako slovenské orgány zastupujú, či niekedy skôr nezastupujú naše záujmy v zahraničí. Dnes to vidíme na rozhodnutí ministra Gábora Gála nezastupovať naše záujmy v prípade Istanbulského dohovoru pred Európskym súdnym dvorom,“ tvrdil Považan.

Viac transparentnosti?

Iniciátori petície pripomínajú, že Európska únia spustila v roku 2017 prístupový proces k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ktorý by sa mal na Európsku úniu vzťahovať v oblastiach výhradnej kompetencie EÚ, konkrétne v otázkach azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia a justičnej spolupráce v trestných veciach. Európsky parlament požiadal Súdny dvor EÚ o stanovisko, či EÚ môže pristúpiť k Istanbulskému dohovoru ako celku aj napriek tomu, že absentuje dohoda všetkých členských štátov v tejto otázke. Jednotlivé členské štáty sa k tejto otázke môžu v týchto dňoch vyjadriť. Podľa informácií organizátorov petície sa však ministerstvo rozhodlo, že stanovisko nezašle. „Slovensko už odmietlo Istanbulský dohovor. Chceme, aby sa aj vo vzťahu k Európskej únii naši zástupcovia jasne vyjadrili, že nesúhlasíme s pristúpením Európskej únie k Istanbulskému dohovoru. Žiadame ministra Gála, aby v tejto veci zastupoval záujmy občanov a vôľu parlamentu,“ podotkol Daniška.

Transparentnosť a potreba väčšej verejnej kontroly rozhodovania štátu sú podľa Považana jednými zo základných podmienok budovania demokracie a právneho štátu na Slovensku. „Je neakceptovateľné, aby jeden štátny orgán rozhodol bez informovania verejnosti v takej vážnej záležitosti ako je konanie o pristúpení k Istanbulskému dohovoru na Európskom súdnom dvore. Je neprijateľné, aby výkonná moc pri svojom rozhodovaní ignorovala demokratický proces a rozhodnutia parlamentu ako zástupcu občanov Slovenska. Vyzývame poslancov národnej rady, aby sa zásadne ohradili proti nerešpektovaniu svojich rozhodnutí zo strany ministerstva spravodlivosti. Zároveň vyzývame ministra Gála, aby zmenil svoje rozhodnutie a intervenoval v spore na Európskom súdnom dvore,” doplnil.