Politika Domáce

Laššáková: Nové zákony prinesú benefit kultúre i verejnosti

Ľubica Laššáková. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Od začiatku nového roka vstúpia do platnosti viaceré zákony, ktoré pripravilo Ministerstvo kultúry SR. Šéfka rezortu Ľubica Laššáková (Smer-SD) je presvedčená, že ide o významné legislatívne počiny, ktoré prinesú nielen progres pre samotnú kultúru, ale aj benefity pre verejnosť a pozitívny dosah na ekonomiku krajiny.

Nový zákon s účinnosťou od 1. januára upravuje finančnú podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností, právna norma nahrádza zastaraný zákon, ktorý bol prijatý v diametrálne odlišnej politickej a spoločenskej situácii a ktorého pôvodným účelom bolo dostať cirkvi do úplnej politickej a hospodárskej závislosti od štátu.

“V ponovembrovom období bol síce zákon viackrát novelizovaný, napriek tomu obsahuje záväzky štátu, ktoré si cirkvi síce neuplatňujú, ale mohli by podstatne zvyšovať výdavky štátu,” upozornila ministerka. Nový zákon podľa nej predstavuje jasné, transparentné pravidlá podpory.

“Štátne prostriedky sú zároveň iba jeden zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví v SR,” zvýraznila Laššáková. Do platnosti vstupuje aj zákon, ktorým sa zvyšuje spätná dotácia pre filmové projekty realizované na Slovensku zo súčasných 20 na 33 percent oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu.

“Zvýšené spätné dotácie budú motivovať producentov k realizácii filmových projektov na Slovensku a akcelerovať stimuláciu súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu,“ verí ministerka. “Novelizovaný zákon tak otvára možnosti na zvyšovanie zamestnanosti v audiovizuálnom priemysle a mal by mať pozitívny dosah aj na štátny rozpočet v odhadovanej sume aspoň 0,91 mil. eur ročne,” dodáva.

Šéfka rezortu kultúry zvýrazňuje aj systémovú podporu tradičnej ľudovej kultúry zo strany štátu, ktorú predstavuje novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Novela rozširuje dotačnú podporu aj na oblasť miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.

“Medzi oprávnené aktivity bude patriť okrem iného zakúpenie alebo obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov,“ spresnila ministerka. Laššáková pripomenula aj tohtoročné dve novelizácie autorského zákona vrátane tej, ktorá sa zamerala na zlepšenie dostupnosti diel a iných predmetov ochrany (kníh, novín, časopisov či audiokníh) v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo postihnuté inou poruchou čítania.