Lepšie verejné zdravotníctvo – lepšia prevencia

Verejné zdravotníctvo musíme vnímať ako integrálnu súčasť zdravotníckeho systému, štátnej zdravotnej politiky. Jedna časť je kuratíva (liečenie) a druhá časť je prevencia a za prevenciu zodpovedá verejné zdravotníctvo. Ako zlepšiť situáciu v oblasti verejného zdravotníctva, to bola téma seminára odborníkov i odbornej verejnosti, ktorý sme usporiadali vo štvrtok 26. novembra 2015 v Bratislave. Bol pod mojou gesciou ako podpredsedu Slovenskej národnej strany a zároveň riaditeľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

Na prednáškach i panelovej diskusii sa zúčastnili predstavitelia pre verejné zdravotníctvo i epidemiológiu z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predstavitelia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, či z I. chirurgickej klinky LF UK a UNB Bratislava a mnohí ďalší. Seminár otvoril predseda SNS Andrej Danko.

Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo, aby odborníci, ktorí sa danými problematikami dlhodobo zaoberajú, informovali, v akom stave sa nachádzame a odporúčali, čo v budúcnosti treba napríklad aj legislatívne upraviť, aby sa situácia zlepšila. Odporúčania prichádzajú na základe ich dlhoročných skúseností z praxe, z pohľadu starostlivosti o zdravie obyvateľstva a prevencie. Je povinnosťou štátu prijať také legislatívne pravidlá ohľadom prevencie (oblasť očkovania, pracovného prostredia, výživy obyvateľstva i životného prostredia), ktorých jediným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva.

Zmyslom činnosti verejného zdravotníctva ako súčasti štátnej zdravotnej politiky by malo byť predchádzanie ochoreniam, zvyšovanie veku obyvateľstva a zlepšenie celkovej klímy spoločnosti.

Cieľom Slovenskej národnej strany je odštartovať širokú diskusiu o problémoch zdravotníctva naprieč politickým spektrom, s odbornými kruhmi i s verejnosťou a nájsť systémové a dlhodobé riešenia pre túto oblasť. Dnešný seminár bol prvým v poradí a SNS chce pokračovať v diskusii o riešeniach s nezávislými odborníkmi aj pre ďalšie oblasti zdravotníctva.

Štefan Zelník

podpredseda SNS

Súvisiace články