Domáce

MH SR: Finančný príspevok na nákup elektromobilov získalo v SR 831 žiadateľov

Bratislava  – Historicky prvý projekt na podporu elektromobilov bol veľmi úspešný. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
Prvý projekt na priamu podporu elektromobilov na Slovensku podľa rezortu hospodárstva významne prispel k zvýšeniu ich predaja a rozšíreniu. Finančný príspevok na nákup elektromobilov a plug-in hybridných áut získalo vyše 830 žiadateľov a registrácia vozidiel na elektrický a hybridný pohon vzrástla medziročne až o 400 %. Napriek tomu, že sa nevyčerpal celý objem prostriedkov, projekt znamenal významný impulz pre rozvoj elektromobility. Rezort hospodárstva SR plánuje ďalšie opatrenia pre jej rozvoj, vrátane podpory budovania siete nabíjacích staníc.
MH SR hodnotí historicky prvý projekt na podporu elektromobilov na Slovensku pozitívne. Úspešných bolo celkovo 831 žiadateľov o dotáciu na nákup elektromobilov, z ktorých bolo 514 vozidiel s výhradne elektrickým pohonom. Na prijaté žiadosti sa využilo takmer 3,5 milióna eur. “Ministerstvo hospodárstva aj takýmto spôsobom prispelo k vytvoreniu základu vozidlového parku elektromobilov na Slovensku. V podpore elektromobility budeme pokračovať, ale zameriame sa teraz na rozvoj infraštruktúry,” zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).
Výsledkom podpory je podľa MH SR výrazný rozvoj trhu s autami na elektrický pohon. Kým v roku 2015 bolo zaregistrovaných len 188 nových vozidiel na elektrický a hybridný pohon a v roku 2016 ďalších 434, po spustení projektu v novembri 2016 ich počet prudko vzrástol. V roku 2017 pribudlo až 2178 registrácií nových vozidiel na elektrický pohon, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 400 %. Pozitívny trend pokračuje aj v roku 2018, keď za prvých 6 mesiacov pribudlo ďalších 1427 registrácií automobilov. Celkovo je tak na Slovensku ku koncu júna zaregistrovaných už takmer 4300 elektromobilov a hybridov s predpokladom ďalšieho rastu.
Projekt, ktorý v spolupráci s MH SR pripravil Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, začal v novembri 2016 a mal pôvodne trvať rok. Nakoniec sa pre veľký záujem predĺžil do konca júna tohto roka. Na podporu nákupu elektromobilov a plug-in hybridných áut boli vyčlenené prostriedky zo zaniknutého Recyklačného fondu. Projekt pomohol rozvoju trhu s týmito vozidlami, prispel k širokej diskusii a rozšíreniu povedomia o autách na elektrický pohon. Slovensko si aj takýmto spôsobom plní svoje záväzky v oblasti znižovania emisií a zodpovedne pristupuje k otázke zdravia obyvateľov.
Rezort hospodárstva pokračuje v aktivitách na podporu elektromobility a pripravuje súbor komplexných opatrení pod názvom “Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike”. Bude obsahovať približne 15 opatrení, ktoré budú mať charakter priamej či motivačnej podpory. Ide napríklad o finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry, odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel, či využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami.
MH SR dodalo, že vláda tento týždeň na zasadnutí schválila novelu zákona o dotáciách, ktorá upravuje podmienky poskytnutia dotácie na podporu výstavby, prestavby a rekonštrukciu verejnej elektrickej nabíjacej stanice. V tejto súvislosti už rezort hospodárstva presadil novelu zákona o energetike, ktorá významne uľahčuje prevádzkovanie nabíjacích staníc. Prevádzkovateľ nabíjacej stanice už nie je považovaný za podnikateľa v energetike, čím mu odpadá množstvo administratívnych povinností.