Politika Domáce

Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výzvu na projekt v oblasti ľudských práv

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Na projekty rozdelí 769.500 eur. TASR o tom informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

 

“Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov či fake news, projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám a obetiam trestných činov,” uviedlo MS SR.

Najnižšia možná výška jednej žiadosti o dotáciu je 5000 eur a najvyššia možná výška je 50.000 eur. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že dokáže dať na projekt z vlastných zdrojov päť percent z celkového rozpočtu projektu. O dotácie môžu žiadať napríklad obec či vyšší územný celok, občianske združenie alebo napríklad aj registrovaná cirkev či náboženská spoločnosť.

Projekty vyhodnocuje komisia, ktorej zloženie bude zverejnené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo. Bližšie informácie sú uvedené na webe rezortu spravodlivosti.