Domáce Politika Spoločnosť

Ministerstvo vnútra vyčlenilo 25 miliónov eur: Všetky pôjdu na rómske škôlky

Nájomné byty vybudované z fondov - Zdroj: TASR - Branislav Caban

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra (MV) SR vyčlenilo 25 miliónov eur na výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s rómskymi komunitami, aby navýšili kapacity pre prijatie ďalších detí v predškolskom veku. Rezort vnútra o tom informoval na svojom webe.

Výzvu plánuje ministerstvo, sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásiť v najbližších dňoch. Spolufinancovaná má byť zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom by sa mali obce a mestá podieľať na projekte päťpercentnou spoluúčasťou. “Do výzvy sa môžu zapojiť obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, s cieľom odstrániť segregáciu a umožniť rovnaké podmienky pre inkluzívne vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít,” informovalo ministerstvo.

Rezort chce takýmto spôsobom podporovať výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent. Rovnako chce vyriešiť problém s nedostatkom kapacít materských škôl a vytvoriť podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu.

„Sociálne zručnosti sa deti najlepšie naučia a precvičia v interakcii s inými deťmi. Zameranie sa na predškolskú výchovu detí bude mať zásadný vplyv na ich ďalší vývoj a úspešné vzdelávanie na primárnom stupni. Podchytenie základných hygienických návykov, dennodenný harmonogram činností v škôlkach, predškolská príprava a iné aktivity sú hlavným predpokladom na zvládnutie primárnej školskej dochádzky, čo vytvára dôležitý predpoklad pre inklúziu MRK,” povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Pre účely zriadenia novej škôlky alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy do vyhovujúcich priestorov bude môcť obec podľa ministerstva zrekonštruovať aj iný objekt, ak pri tom zachová navýšenia kapacity o 20 percent v prípade presunutia existujúcej škôlky.

Podľa informácií ministerstva má ísť o otvorenú výzvu, pričom uzavretie prvého kola je plánované začiatkom novembra 2018. Ďalšie hodnotiace kolo by malo byť vo februári 2019 v závislosti od výsledkov prvého kola. V porovnaní s predchádzajúcou výzvou by mala táto priniesť zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Zvýšiť by sa mali optimálne náklady na dieťa, zohľadňujúc cenový vývoj v stavebnom sektore.