Regióny Bratislava

Na znečistenie vodného toku je nutné reagovať okamžite

Ilustračná. Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Na znečistenie vodného toku alebo hladiny je nutné reagovať okamžite. Len vtedy sa dajú zmierniť negatívne dôsledky na životnom prostredí. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR. “Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo obvodnému úradu životného prostredia alebo na linku tiesňového volania 112 alebo obci alebo správcovi vodného toku,” poukazujú environmentalisti.

Mimoriadne zhoršenie vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia. Môže byť spôsobené aj únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, výskytom ropných látok alebo tukového povlaku na vodnej hladine, vytváraním peny na hladine vody, výskytom mŕtvych rýb alebo iných živočíchov či výskytom znečisťujúcich látok v prostredí, súvisiacom s povrchovou alebo podzemnou vodou.