Regióny Bratislava

Najúčinnejšia prevencia šikany je vytváranie vzťahov v triede

Ilustračné. ZDROJ: pixabay.com

BRATISLAVA – Najúčinnejšia prevencia šikany je vytváranie väzieb medzi žiakmi v triede. Uviedol to Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Učiteľ by podľa neho nemal len šíriť vedomosti, ale tiež budovať vzťahy s deťmi. SKU odporučila zaviesť neformálne ranné stretnutia na školách ako súčasť rozvrhu. Tento spôsob podľa nej posilňuje vzťahy medzi žiakmi a prispieva k zlepšeniu duševného zdravia.

“Na začiatku vyučovania sa učiteľ na desať až 15 minút neformálne stretne so žiakmi,” priblížil Križo.  Takto by podľa neho deti mohli zažívať zdravšie sociálne väzby a cítiť, že majú podporu a záujem niekoho iného. Ako uviedol, problémom môže byť vyčerpanosť učiteľov a ich nedostatočná podpora. Preto je pre SKU dôležité, aby bola intenzívnejšia, aj v spolupráci so školskými psychológmi. Problémom je zároveň nedostatok školských psychológov.

“Iba približne na tretine škôl máme školské podporné tímy, školských psychológov. Stále je teda veľmi nízky počet vybavenosti odborníkmi na školách,” zdôraznil s tým, že za toto zlyhanie viní najmä ich nedostatočné financovanie. Centrá poradenstva a prevencie by mali pomôcť učiteľom zlepšiť zručnosti a metodicky ich usmerniť. Avšak aj tu Križo vníma dlhodobo nedostatočné financovanie a personálnu poddimenzovanosť. “Systém podpory ktorý tu má byť cez poradne, je na tom ešte horšie ako školy,” dodal.