Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce Top

OBROVSKÁ INVÁZIA neďaleko slovenských hraníc: POZOR! Konzumácia TOHTO predstavuje obrovské RIZIKO

Ilustračná foto. Zdroj: Zregionu.sk

BRATISLAVA – Veľmi invazívny druh mušle sa objavil neďaleko našich hraníc. Na Vysočine v Česku sa objavila ázijská mušľa, ktorá parazituje na rybách. Jej konzumácia môže pre človeka predstavovať zdravotné riziká. 

V Českej republike sa začala rýchlo šíriť invazívna mušľa, ktorá môže ovplyvniť prírodný ekosystém. Informovala o tom Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR (AOPK). Invazívna ázijska mušľa sa objavila na Vysočine. Larvy, pomocou ktorých sa rozmnožuje, parazitujú na žiabrách rýb. „Na obsadených lokalitách sa často rýchlo namnožia, zatiaľ čo pôvodné druhy mäkkýšov ustupujú či úplne vymiznú,“ upozorňuje Správa CHKO Žďárské vrchy.

Hoci sa zatiaľ ázijská mušľa vyskytuje len ojedinele, treba jej šírenie zastaviť hneď na začiatku. Mušľa sa objavila aj v oblasti Pelhřimovska a blízko Moravských Budějovíc.

Zdravotné riziká a obavy z pandémie

Ázijské mušle je možné aj konzumovať. Konzumácia týchto invazívnych druhov mušlí môže byť ale komplikovaná. Kvalitu týchto mušlí do veľkej miery ovlyvňuje kvalita vody, v ktorej žijú. Tieto mušle môžu absorbovať ťažké kovy, pesticídy alebo iné nečistoty. Konzumácia takýchto mušlí môže potom ohroziť zdravie človeka.

Ak by ste sa aj napriek tomu rozhodli tieto mušle konzumovať, treba dbať na správnu prípravu. Dôležité je poriadne ich vyčistiť a poriadne uvariť, aby sa zistili všetky prípadné patogény, ako informoval portál Startitup.sk.