Domáce

Parlament začína rokovať o zákone o dani z pridanej hodnoty

BRATISLAVA – Poslanci národnej rady majú dnes na programe rokovanie o novele zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý je v druhom čítaní. Novela prináša viacero opatrení, ktoré pocítia nielen bežní ľudia, ale aj malí a strední podnikatelia. Navrhované opatrenia odstraňujú administratívne prekážky, znižujú administratívnu záťaž a upevňujú právnu istotu platiteľov dane.

V rámci novely zákona ministerstvo financií navrhuje zavedenie režimu uplatňovania dane z pridanej hodnoty (DPH) až po prijatí platby. Znamenalo by to, že ak sa podnikatelia rozhodnú vstúpiť do tohto mechanizmu, DPH budú platiť až na základe zrealizovaných platieb a nie na základe faktúr, tak ako je tomu v súčasnosti. Zároveň sa pre odberateľov odloží vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb až do momentu zaplatenia. „Toto opatrenie sa dotkne viac ako dvoch tretín všetkých platiteľov DPH na Slovensku. Zámerom je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Opatrenie bude na báze dobrovoľnosti a využiť ho budú môcť firmy s ročným obratom do 100 tisíc eur. Po schválení zákona budú títo podnikatelia od nového roka platiť štátu daň až po tom, keď dostanú od odberateľov zaplatené za dodané tovary a služby.

Ďalším opatrením je zmena v systéme DPH v stavebníctve. Ide o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, inak známy aj ako reverse charge. Princípom je, že daň štátu odvedie až posledný článok v reťazci. Toto opatrenie uvítajú najmä malé a stredné firmy, u ktorých v tomto odvetví často dochádza k druhotnej platobnej neschopnosti, najmä z dôvodu, že odvádzajú daň bez ohľadu na to, či dostali od veľkých odberateľov zaplatené za svoje služby. Hlavne menšie a stredné stavebné firmy, ktoré realizujú prevažne subdodávky pre väčšie podniky, tak v prípadoch tuzemského samozdanenia odbremeníme od potenciálnych ťažkostí spojených s platbami DPH.

Nový režim môže byť uplatnený len v prípadoch, ak je aj dodávateľ tovaru alebo služby a aj príjemca plnenia registrovaným platiteľom DPH. Rokovanie o novele zákona o DPH prináša aj návrh na zníženie sadzby dane na 10% na vybrané základné potraviny, zmeny v kontrolnom výkaze DPH a ďalšie úpravy. Účinnosť zákona je navrhovaná od začiatku budúceho roka.