Spoločnosť Domáce

Podľa Patakyovej ľudia pri adopciách hľadajú “ideálny typ dieťaťa.” V domovoch ich preto stále veľa zostáva

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Z výsledkov prieskumu systému adopcií verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej vyplýva, že adopcia je častejšie vnímaná ako proces hľadania dieťaťa pre rodinu a nie naopak. Toto by sa podľa nej malo zmeniť.

 

“Na Slovensku je približne dvojnásobný počet detí, ktoré môžu byť osvojené v porovnaní s počtom záujemcov a záujemkýň o adopciu dieťaťa. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento rozdiel je priaznivý pre zabezpečenie starostlivosti o deti. Pri relatívne nízkom počte detí vhodných na osvojenie je však len minimum takých, ktoré spĺňajú predstavu o takzvanom ‘ideálnom type dieťaťa’,” uviedla Patakyová.

Ombudsmanka v prieskume zisťovala, nakoľko sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Prieskum ukázal, že ľudia často majú strach z prijatia neideálneho dieťaťa, pretože im chýbajú informácie, prípadne ich strach pramení z tlaku okolia, z pretláčania negatívnych skúseností do popredia a z chýbajúcej priebežnej a individualizovanej práce so žiadateľmi a žiadateľkami.

Priestor na to, aby boli potenciálni rodičia dostatočne pripravení na prijatie dieťaťa, má podľa Patakyovej v systéme poskytnúť odborná príprava. Na Slovensku ju zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny alebo mimovládne organizácie. Zo zákona musí príprava trvať minimálne 26 hodín, avšak jej obsah sa často líši.

Patakyová odporučila zmeniť štandardy

Ombudsmanka v záujme transparentnosti a spravodlivosti celého systému odporučila Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), aby vytvorilo štandardy prípravy, ktoré budú záväzné pre všetky subjekty poskytujúce prípravu a ktoré poskytnú nielen základný rámec priebehu prípravy, ale umožnia zároveň aj individuálny prístup k jednotlivým záujemcom a záujemkyniam o prípravu. “Musia si byť istí, že v každom jednom subjekte dostanú rovnako kvalitnú prípravu,” dodala verejná ochrankyňa práv.

Ilustračná fotografia. Zdroj: FB Mesto Levoča

Určenie minimálnych štandardov má podľa nej umožniť ľahšiu kontrolu ich dodržiavania. V prípade potreby okrem toho umožní poskytnúť cielenú pomoc na zlepšenie kvality.

Problémom v procese adopcií je podľa ombudsmanky aj to, že jednotlivé úrady oslovujú záujemcov a záujemkyne o osvojenie dieťaťa rozdielne. Podľa zákona môžu vo výnimočných prípadoch požiadať o dieťa aj samožiadatelia, nie je však bližšie vysvetlené, o ktoré prípady konkrétne ide.

Samožiadatelia by nemali byť problémom

Patakyová preto navrhla ÚPSVaR, aby zjednotilo výklad o výnimočných prípadoch pri osvojovaní detí samožiadateľmi tak, aby sa právna úprava aplikovala efektívne. “Fakt, že ide o samožiadateľa, sám o sebe nemá vplyv na schopnosť osoby byť vhodným rodičom. Na zistenie tejto skutočnosti slúžia v procese osvojenia iné metódy ako samovoľné a nedôvodné preskakovanie samožiadateľov,” uviedla v správe z prieskumu ombudsmanka.

Okrem odporúčania pre ústredie navrhla Ministerstvu spravodlivosti SR, ako gestorovi zákona o rodine, aby sa inšpirovalo pri medzištátnych osvojeniach alebo z Českej republiky a o vhodnosti rodiny pre dieťa rozhodoval tím odborníkov. Tento model podľa Patakyovej pomôže tomu, aby bol systém viac nastavený na to, že sa hľadá vhodná rodina pre dieťa, a nie naopak.

Verejná ochrankyňa práv tiež vyzvala ÚPSVaR, aby zvýšilo osvetu o možnosti adopcie detí, ako aj potrebe absolvovania prípravy a jej obsahu.