Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

POZOR Tisíckam vodičov hrozí POKUTA! Týka sa TÁTO povinnosť aj vás? Vieme podrobnosti

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay, TASR/Roman Hanc (úprava regióny.sk)

SLOVENSKO – Vodiči majú viacero rôznych povinností, ktorým by mali venovať svoju pozornosť. Niektoré sú zrejmé hneď na prvý pohľad, no o iných ľudia nevedia alebo na to zabúdajú. Vedeli ste napríklad o tom, že lekársku prehliadku nemajú absolvovať len starší vodiči alebo žiaci autoškoly, ale aj ľudia v mladšom veku?

Na túto tému ako prvý upozornil portál Autoviny a my sme sa rozhodli zistiť viac a osloviť aj políciu. V súčasnosti upravuje povinnosť lekárskych prehliadok paragraf 87 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009. Z jeho znenia vyplýva, že pravidelným lekárskym prehliadkam každých 5 rokov sa musia podrobiť vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov.

Táto informácia je na Slovensku známa, no okrem toho majú rovnakú povinnosť aj vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Taktiež sa to týka vodičov, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. To znamená, že môže ísť aj o mladších vodičov, ktorí by sa mali každých 5 rokov podrobiť zdravotnej prehliadke. Po dovŕšení veku 65 rokov musia prehliadku absolvovať každé 2 roky. Tieto skupiny vodičov sa okrem bežnej lekárskej prehliadky musia podrobiť aj psychologickému vyšetreniu, aby sa odhalila ich psychická spôsobilosť.

policajná kontrola, polícia
Ilustračná foto. ZDROJ: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Potvrdenie o lekárskej prehliadke musíte nosiť so sebou

„Vodiči musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať,“ uvádza sa v zákone. Obrátili sme sa aj na Prezídium PZ, pričom nás zaujímalo, akým spôsobom môže polícia pri prehliadke zistiť, že by vodič takéto potvrdenie mal mať so sebou.

„Zákon o cestnej premávke taxatívne vymedzuje vodičov motorových vozidiel, ktorí sú povinní mať pri jazde platný doklad o lekárskej prehliadke. Policajt pri kontrole dokladov predpísaných na vedenie a prevádzku motorových vozidiel kontroluje na základe údajov uvedených v OP, alebo VP (vek vodiča), či uvedený vodič je povinný predložiť aj doklad o lekárskej prehliadke,“ ozrejmila pre Regióny.sk hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Neznalosť zákona neospravedlňuje ani v tomto prípade. Ako nám hovorkyňa ďalej prezradila, vodiči sú povinní naštudovať si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, takže túto svoju povinnosť by mali poznať a lekári by ich na to mali tiež upozorniť. Tí, ktorí na to náhodou zabudli, by mali podľa jej odporúčaní nosiť pri sebe.

Ilustračné foto. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Hrozí vám pokuta?

Zaujímalo nás, či vodičom, ktorí toto potvrdenie so sebou nebudú mať, hrozí aj nejaká pokuta. „Podľa § 4 ods. 1 pís. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vodič je povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom. V prípade, ak vodič predloží neplatné potvrdenie, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedla Bárdyová.

Čo sa týka výšky pokút, na stránke Ministerstva vnútra SR sú rozpísané priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Priestupku sa dopustí ten, kto „iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (do 100 eur, blokovo do 50 eur), (rozkazom do 50 eur).“

Aj napriek tomu, že výška pokuty nie je vysoká, by ste toto nariadenie mali dodržiavať. Predídete tak zbytočným nedorozumeniam.