Spoločnosť Koronavírus Domáce

Pri strážení hraníc majú policajtom pomáhať aj vojaci s technikou. Pokryť plánujú aj vzdušný priestor

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Príslušníci Ozbrojených síl SR spolu s leteckou a pozemnou technikou, člnmi alebo technickými prostriedkami spravodajstva a prieskumu by mali byť k dispozícii Policajnému zboru v boji proti nelegálnym aktivitám na hraniciach a pohraničných oblastiach. Uvádza sa to v Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR z dielne rezortu vnútra.

 

„Aktuálna bezpečnostná situácia v Európe a časté narušenia vzdušného priestoru Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu SR si vyžadujú pristupovať k týmto možným ohrozeniam veľmi zodpovedne a koordinovane v rámci svojej zodpovednosti medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR. Následkom protiprávnych preletov vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu SR, protiprávneho prekračovania vonkajších hraníc SR a neoprávnených sekundárnych pohybov cez vnútornú hranicu SR môže byť ohrozenie verejného poriadku, pašovanie návykových a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, rádioaktívnych materiálov a taktiež prevádzačstvo osôb, a tým aj zvýšenie možného teroristického ohrozenia v Európskej únii,” konštatuje materiál.

Sily a prostriedky Policajného zboru na základe zhodnotenia potrieb a vykonaných analýz podľa materiálu nepostačujú na dostatočnú a včasnú elimináciu niektorých možných hrozieb v oblasti kontroly hraníc. Nedostatočné kapacity má podľa rezortu vnútra polícia najmä v oblastiach ako je pokrytie vzdušného priestoru leteckými a prieskumnými prostriedkami. Dokument tiež na strane polície zdôrazňuje nedostatok personálu so znalosťou taktiky špeciálnych operácií, alebo nedostatok personálu na zabránenie neoprávneným sekundárnym pohybom cez vnútorné hranice SR.

Ministerstvo vnútra preto navrhuje vyčleniť profesionálnych vojakov „na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu” v počte do 200. K dispozícii by policajtom mali byť do konca decembra tohto roku. “Pri výkone týchto činností sa navrhuje, aby príslušníci Policajného zboru priamo na palube leteckej techniky ozbrojených síl SR mohli spolupracovať na eliminácii uvedených hrozieb,” uvádza sa v dokumente. Podrobnosti spolupráce policajtov a vojakov má upraviť spoločná vykonávacia dohoda rezortov vnútra a obrany.