Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika GPlus

PRIESKUM: Slovenský trh nehnuteľností nasleduje trend vyspelých a zelených budov

ilustračná foto Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA– Budovy v regióne strednej a východnej Európy (CEE región) aj na Slovensku v technologickej vyspelosti a udržateľnosti neustále napredujú. O aktuálnom stave technologických inovácií a digitálnych riešení v kancelárskych budovách v celom regióne CEE vrátane Slovenska hovorí prieskum Proptech index 2019, ktorý realizovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE. Pri rozhodovaní o nájme sú pre nájomcov stále dominujúce faktory ako náklady a lokalita, prvýkrát sa však medzi top päť faktorov dostali aj technológie. V najbližších rokoch je tak možné očakávať vývoj aj v tomto smere.

 

Zelené budovy musia spĺňať kritériá tzv. certifikačných systémov, medzi tie najrozšírenejšie patria LEED či BREEAM. “Aj u nás na Slovensku sa udržateľná výstavba stáva postupne štandardom. Medzi najčastejšie zelené prvky takýchto budov patrí napríklad separácia odpadu, zelené strechy, vonkajšie žalúzie, chladiace stropy a trámy, pohybové senzory, nízkoprietokové vodovodné batérie, stojany na bicykle či nabíjačky pre elektromobily. To je však, samozrejme, len malá časť zelených prvkov,” priblížil vedúci A&T – Office Investor Leasing spoločnosti CBRE Radovan Mihálek.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že na strane majiteľov administratívnych budov nastala v rámci rozhodovania istá zmena. Medzi najviac rozhodujúcimi faktormi v porovnaní s rokom 2018 sú stále náklady, lokalita a dostupnosť. V roku 2019 sa oproti tomu predošlému stali čoraz viac rozhodujúce aj faktory ako flexibilita možností prenájmu (nárast z 27 % na 61 %) či práve technológie (nárast z 16 % na 30 %).

Prieskum zisťoval nielen preferencie majiteľov, ale aj zamestnancov týchto budov. V priemere takmer 50 % respondentov uviedlo, že by technologické riešenia využívali, ak by ich mali k dispozícii. Podľa prieskumu by si zamestnanci najviac priali funkcie ako napríklad inteligentné ovládanie miestnosti či pracovného miesta (46 %), notifikácie o príchode hosťa (44 %) či aktuálny prehľad možností zábavy napríklad v kine či divadle (43 %). Spoločnosť však poukázala aj na to, že priemere len približne 10 % z opýtaných má možnosť takéto funkcie v práci reálne využívať.

Najviac dostupných technologických riešení v práci, ktoré respondenti aj pravidelne využívajú, má podľa prieskumu Maďarsko (21 %) a Poľsko (18 %). V rámci slovenského trhu potvrdilo dostupnosť digitálnych riešení a ich pravidelné využívanie len 7 % opýtaných. Až 48 % opýtaných v rámci Slovenska sa však vyjadrilo, že technologické riešenia v práci dostupné nemajú, no ak by boli dostupné, určite by ich využívali. Len 7 % z nich uviedlo, že o používanie takýchto smart riešení záujem vôbec nemá.

“Vo všeobecnosti je aj na základe tohto prieskumu zrejmé, že sme ešte len na začiatku procesu zavádzania integrovaných digitálnych riešení do takýchto nehnuteľností. Zrejmé je aj to, že zamestnanci týchto budov hľadajú a aj do budúcna budú čoraz viac vyhľadávať integrované riešenia, ktoré zvýšia ich pohodlie a zároveň ušetria čas,” poznamenal analytik spoločnosti CBRE Martin Brecska. Majitelia budov budú podľa neho v rámci konkurenčného boja o nájomcov skôr či neskôr nútení inteligentné funkcie do nehnuteľností zapracovať.

Prieskum bol realizovaný celkom v 79 administratívnych budovách v rámci šiestich krajín strednej a východnej Európy (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko). Všetky tieto budovy zároveň dosiahli certifikáciu BREEAM či LEED, ktoré hovoria aj o ich udržateľnej výstavbe.