Politika Spoločnosť Domáce

Prieskum ukázal kritickú nedôveru občanov v štát. Ľudia veria najmä rodine a cirkvi

Zdroj: nrsr.sk

BRATISLAVA – Kriticky nízka dôvera v kľúčové politické inštitúcie, veľká nedôvera v súdnictvo či klesajúca až stagnujúca úroveň všetkých participatívnych noriem. Takéto sú hlavné zistenia reprezentatívneho prieskumu postojov občanov Slovenskej republiky, ktorý pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť uskutočnila agentúra Focus v novembri 2018 na vzorke 1 212 respondentov. Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sa občania zapájajú do tvorby verejných politík, aké faktory pozitívne či negatívne ovplyvňujú participáciu verejnosti či ako sú občania spokojní s možnosťami na zapájanie sa, ktoré im ponúka verejná správa.

 

Prezentáciou prieskumu odštartoval 4. ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2019. Celotýždňové podujatie v dňoch 11. až 15. marca organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a v rámci neho bude diskutovať a zbierať podnety so zástupcami verejnej správy a občianskej spoločnosti k novému Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021.

Jedným z cieľov medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do ktorej sa od roku 2011 zapojilo aj Slovensko, je aj zvyšovanie dôvery občanov vo svoj vlastný štát. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla zlepšovanie informovanosti a zapájanie všetkých relevantných aktérov do tvorby verejných politík sú nástroje, vďaka ktorým môžu vznikať kvalitnejšie verejné politiky, ktoré reflektujú potreby občanov. „Výsledky prieskumu nie sú veľmi optimistické, ale sú zrkadlom a zrkadlo je pre nás dôležité. Výstupy z prieskumu považujeme za veľmi dôležité pre nastavenie progresu pri tom, aby participácia bol základný princíp fungovania nielen tvorby verejných politík, ale aj fungovania spoločnosti,“ zdôrazňuje Giertl.

Záujem o zahraničnú politiku je slabý

Najvyšší záujem občanov je o komunálnu politiku (72 percent) a najnižší o medzinárodnú politiku (50 percent). Z prieskumu ďalej vyplýva, že najviac je takých respondentov, ktorí sledujú politické diania dvakrát až trikrát v týždni a najmenej tých, čo to sledujú raz za týždeň. Výsledky prieskumu naznačujú, že mnoho Slovákov na verejných politikách neparticipuje, pretože majú obavy, že ich názor nebude vypočutý, alebo že im to tí, ktorí sú pri moci, vrátia. „Väčšina opýtaných najviac dôveruje školám a univerzitám, po ktorých nasleduje armáda a miestna samospráva. Najmenej občania dôverujú vláde, parlamentu či politickým stranám,“ podotkla Anna Šestáková z Univerzity Komenského, ktorá predstavila prieskum spolu s Janou Plichtovou z Univerzity Komenského.

Na otázku, v ktorých prípadoch vláda rešpektuje demokratické hodnoty a princípy, najvyššie hoci nízke percento podľa opýtaných majú sloboda prejavu (18 percent) a ľudské práva (13 percent). Menšinový názor je podľa prieskumu najmenej rešpektovaný. Najvyšší záujem viesť dialóg má vláda s podnikateľmi, s miestnou samosprávou či odbormi. Najnižší záujem je o komunikáciu so zástupcami cudzincov, s predstaviteľmi menšinových náboženských skupín a úplne na poslednom mieste sú zástupcovia sexuálnych menšín.

Najväčšiu dôveru má rodina a cirkev

Pri dôvere v občiansku spoločnosť Plichtová prízvukovala, že respondenti najviac dôverujú rodine, vo veľkej miere priateľom, ale aj kresťanskej spoločnosti. Veľkú nedôveru opýtaní prejavili voči moslimom, nasledujú Rómovia a potom cudzinci. „Tieto dáta hovoria o marginalizácii, vylučovaní istých skupín zo spoločnosti. Nevytvára to dobrý základ na spoluprácu občanov a riešenie spoločných problémov,“ konštatovala Plichtová. Dodala, že väčšina opýtaných nie je členom žiadnej politickej strany, mimovládnej organizácie či občianskeho združenia. Podľa nej hlavný záver prieskumu spočíva v tom, že štátna a verejná správa nedokončila transformáciu inštitúcií na otvorené inštitúcie dobrého vládnutia. V tom sa, ako podotkla, neurobil žiaden významný krok dopredu.

Týždeň otvoreného vládnutia 2019 je určený pre bežnú aj odbornú verejnosť, zástupcov občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií, predstaviteľov akadémie či podnikateľského sektora, zamestnancov verejnej správy či samosprávy, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktivitách týkajúcich sa Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Podujatie je súčasťou medzinárodnej série aktivít, ktoré sa pod spoločným názvom Open Government Week konajú v dňoch od 11. do 17. marca 2019 vo viacerých členských krajinách Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Všetky informácie o jednotlivých podujatiach v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2019 sú dostupné na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.