Spoločnosť Koronavírus Domáce

PRIESKUM Väčšina rodičov víta možnosť hodnotenia žiakov na konci roka aj slovne

Zdroj: TASR / Milan Drozd

BRATISLAVA – Zatvorenie škôl a z toho plynúce zmeny trápia nielen pedagógov, ale aj rodičov. Väčšina rodičov detí navštevujúcich základné školy víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Celkovo ide o 84 percent z opýtaných, vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Komenského inštitút, ktorý v stredu predstavili na tlačovej konferencii.

 

Viac ako pätina rodičov by preferovala na aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 percent) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 percent). Z prieskumu vyplýva, že po skončení koronakrízy by slovné hodnotenie na vysvedčení na základných školách v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny rodičov (63 percent). “Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie sú v tejto situácii veľmi rozmanité. Vzhľadom na viaceré výhody spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,” uviedla riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

V prieskume sa rodičov pýtali aj na zrušenie prepadávania. Až 70 percent rodičov súhlasí s návrhom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, že by z dôvodu koronakrízy nemali žiaci na základných školách na konci tohto školského roka prepadnúť.

Výsledky prieskumu ukázali, že takmer tri štvrtiny (72 percent) rodičov detí základných škôl súhlasia s návrhom zmien obsahu vzdelávania. Dáta ukázali, že to nevnímajú len ako aktuálny problém, 67 percent z nich by súhlasilo so zmenami v obsahu aj po skončení koronakrízy. “Dôraz na memorovanie faktov bol aj v minulosti problematický. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti, akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,” uviedla expertka Komenského inštitútu Tina Gažovičová.

Celoslovenský online prieskum medzi rodičmi detí navštevujúcich základnú školu sa uskutočnil od 15. do 17. apríla na vzorke 505 respondentov.