Domáce GPlus Spoločnosť

Prihlášky na univerzity je možné podať najmä elektronicky, posúvajú sa i termíny

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Záujemcovia o štúdium na niektorej zo slovenských univerzít môžu stále zaslať svoju prihlášku, pričom univerzity preferujú najmä ich elektronickú verziu. Napríklad najväčšia slovenská univerzita – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave – prijíma prihlášky iba elektronicky, informuje o tom na svojom webe. Rovnako sa na viacerých univerzitách posúvajú aj termíny, dokedy je možné prihlášky podať.

 

“Podanie prihlášky na štúdium sme zjednodušili a úplne zdigitalizovali. Na všetky študijné programy fakúlt, ktoré ešte prijímajú prihlášky, sa môžete prihlásiť,” uvádza UK. Potrebné dokumenty a tlačivá je možné poslať neskôr, keď sa situácia upokojí. Fakulty záujemcom následne pošlú pokyny.

Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave fungujú iba elektronické prihlášky už tretí rok, TASR to potvrdil hovorca univerzity Fedor Blaščák. “Pristúpili sme k tomu, že akceptujeme aj neoverené kópie dokladov, ktoré uchádzači musia predložiť a môžu ich teda dodať dodatočne, keď to situácia dovolí. Potvrdenie od lekára sa k prihláške na STU nevyžaduje. Jedinou výnimkou je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, kde sa uchádzač môže stretnúť s požiadavkou dodať potvrdenie od lekára na preukázanie zdravotnej spôsobilosti, avšak platí, že toto potvrdenie predkladá až prijatý uchádzač pri zápise do 1. ročníka,” dodal Blaščák.

Záujemcovia o štúdium na niektorej zo slovenských univerzít môžu stále zaslať svoju prihlášku, pričom univerzity preferujú najmä ich elektronickú verziu. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Iba elektronická prihláška sa podáva aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pričom uchádzači o štúdium k nej nepotrebujú žiadne prílohy, univerzita nevyžaduje ani žiadne potvrdenia. Ako informuje univerzita na svojom webe, termín zasielania prihlášok bol predĺžený do 15. apríla.

Hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Tomáš Zavatčan TASR potvrdil, že sa preferuje prijímanie prihlášok na štúdium elektronickou formou a predlžuje sa aj termín podávania do 30. apríla. Tento termín sa však nevzťahuje na Lekársku fakultu UPJŠ, ktorá prijímanie prihlášok ukončila 29. februára.

Aj Technická univerzita vo Zvolene odporúča využiť elektronickú prihlášku. Na svojom webe informuje, že termín podávania prihlášok je posunutý do 15. mája. Do 30. apríla môžu záujemcovia podať prihlášku aj na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, pričom aj tam preferujú elektronickú verziu prihlášky. Na všetkých slovenských univerzitách je v týchto týždňoch prerušená prezenčná výučba. Dôvodom je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.