Spoločnosť Domáce

Proces odvolávania rektora Fikara výrazne poškodil reputáciu vysokých škôl

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Pondelkový (26. 10.) proces odvolávania rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislava Miroslava Fikara výrazne poškodil reputáciu vysokých škôl (VŠ) a naštrbil dôveru verejnosti v legitimitu vnútorných mechanizmov akademickej samosprávy. Na sociálnej sieti to uviedol rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček.

 

“Stále verím, že samosprávnosť a autonómnosť rozhodovacích procesov je to najlepšie pre vysokoškolské prostredie na Slovensku. Je to moje bytostné presvedčenie, ktorému som do značnej miery zasvätil svoje pôsobenie vo funkcii rektora,” uviedol rektor najväčšej slovenskej univerzity. Boj za zachovanie akademickej samosprávy stále považuje za spravodlivý a dôležitý. “Musím však protestovať proti spôsobu a okolnostiam, za akých včera Akademický senát STU navrhol odvolať rektora Fikara,” poznamenal Števček.

Rektor UK rešpektuje vôľu vrcholného samosprávneho orgánu spriatelenej univerzity, no odmieta taký výkon autonómnych oprávnení samosprávy, ktorý sa snaží obmedziť verejnú kontrolu a transparentnosť vnútorných procesov vysokých škôl.

Vnútorná záležitosť

Šiesti rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (V7) a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, rešpektujúc autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl, považujú rozhodnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) o návrhu na odvolanie rektora Miroslava Fikara za vnútornú záležitosť STU. Vo svojom stanovisku dodali, že s veľkým znepokojením sledovali eskaláciu napätia medzi AS STU a rektorom STU v posledných mesiacoch. “Verili sme, že obe strany napokon k sebe nájdu cestu v záujme rozvoja STU. Združenie V7 berie na vedomie rozhodnutie AS STU navrhnúť odvolanie rektora STU,” uviedli. Dodali však, že autonómia vysokých škôl je nedotknuteľná a má byť naďalej zákonom garantovaná kompetenciami samosprávnych orgánov vysokej školy tak, aby sa rektor vo svojich rozhodnutiach mohol opierať o akademické senáty, ktorých kompetencie je potrebné modernizovať a zosúladiť s požiadavkami na zabezpečenie efektívneho riadenia univerzít.

“Rektor Fikar bol počas svojho pôsobenia v našom združení významnou osobnosťou s veľkým prínosom, okamžite si získal náš rešpekt a obdiv za schopnosť hľadať riešenia na rozvoj slovenského vysokého školstva,” vyplýva z vyhlásenia V7 a predsedu SAV. Ako dodali, obdivovali jeho nekonfliktný spôsob pri riešení náročných tém.

Zároveň tvrdia, že Fikar nepoškodzoval dobré meno STU. “Naopak, bol aktívnym propagátorom našich vyhlásení. Osobne zorganizoval viacero diskusných fór k osudu vysokého školstva a vždy hájil dobré meno svojej alma mater,” uviedli. Okrem toho ho považujú za schopného manažéra s konkrétnou zmysluplnou víziou reformy slovenského vysokoškolského a výskumného prostredia.

AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 25 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja.

Odvolávanie malo od štandardného procesu veľmi ďaleko

Odvolávanie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave malo od štandardného procesu veľmi ďaleko. V reakcii na pondelkové (26. 10.) rozhodnutie Akademického senátu (AS) STU, ktorý odsúhlasil odvolanie rektora Miroslava Fikara, to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Od akademického prostredia podľa prezidentky právom očakávame tie najvyššie štandardy na transparentnosť aj dôvodnosť svojich rozhodnutí. “Včerajšie odvolávanie rektora STU malo od štandardného procesu veľmi ďaleko, počnúc samotným návrhom na odvolanie rektora a končiac priebehom rokovania s vylúčením verejnosti aj médií,” uviedla hlava štátu.

Prezidentka pri svojich ďalších krokoch zváži všetky okolnosti rozhodnutia AS STU a svoj postoj k nemu vyjadrí v rámci jej prezidentských kompetencií.

 

Odvolávanie rektora STU malo podľa prezidentky od štandardného procesu veľmi ďaleko. Zdroj: TASR / Martin Baumann