Domáca Spoločnosť Domáce Top

Škandál na Úrade pre verejné obstarávanie. Podozrenia preverí generálna prokuratúra

Šéf úradu Miroslav Hrivák sa rozhodol o problémoch informovať verejnosť. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Šéf Úradu pre verejné obstarávanie prehovoril o závažných zisteniach úradu. Miroslav Hlivák v snahe chrániť úrad informoval novinárov o pochybeniach samospráv i štátu. Na tlačovej besede tvrdil, že našiel vyše 70 neukončených kontrol. Keďže v mnohých prípadoch ide podľa neho o trestné činy, obrátil sa na Generálnu prokuratúru. 

 

Tá už prípady preveruje. Problémom bol najmä fakt, že kontroly neboli ukončené v riadnej lehote, hoci mali byť. Vďaka tomu sa subjekty vyhli pokutám. Konania však budú ukončené s výrazným časovým odstupom. Ide najmä o prípady z rokov 2013 až 2016, niektoré sú však spred roku 2010. “Spisy sme fyzicky našli na úrade,” povedal Hlivák. “V priebehu roka sme sa k nim dostali a bolo potrebné to riešiť. Situáciu máme zdokumentovanú a bude sa ďalej riešiť,” avizoval Hlivák.

“Súčasťou viacerých týchto spisových materiálov boli aj pripravené návrhy rozhodnutí, ktoré sme zistili, že neboli odsúhlasené a neboli vydané,” povedal šéf ÚVO.

Podľa Hlivákových slov chcel práve kvôli ochrane dobrého mena ÚVO informovať verejnosť. Hlivák avizoval, že kvôli prípadom očakáva veľký mediálny záujem a že by nebol rád, ak by sa záujem negatívne dotkol výkonu úradu a spochybnil ho. “Rozprávame sa o niekoľkých desiatkach, viac ako 70. Úrad v týchto dňoch pristúpi k ukončeniu týchto kontrol. Keďže ide o prípady, ktoré budú ukončené s výrazným časovým odstupom od ich začatia, je očakávateľné, že to vyvolá nevôľu účastníkov konania a záujem médií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na činnosť úradu a jeho vážnosť,” ozrejmil Hlivák.

Varovný prst pre kontrolórov

Predseda úradu vraj už podnikol kroky potrebné k tomu, aby sa podobná situácia nezopakovala. Ide o väčšiu kontrolu ale aj o presnejšiu evidenciu podnetov a kontrol. Najväčšia kritika úradu sa týkala najmä nedodržiavania lehôt. “Zaviedli sme niekoľkostupňovú kontrolu výstupov úradu,” ozrejmil Hlivák. Dôsledky budú podľa neho vyvodzované v dvoch rovinách. Prvá je trestnoprávna a po ukončení šetrenia Generálnej prokuratúry budú vyvodzované dôsledky aj voči zodpovedným pracovníkom, ktorí stále v úrade pracujú.