Regióny Kežmarok

Spor o územie medzi Ľubicou a Kežmarkom opäť ožil. Trvá už desiatky rokov

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

KEŽMAROK – Zdanlivo ukončený spor o územie medzi mestom Kežmarok a susednou Obcou Ľubica, niekdajšou mestskou časťou Kežmarku, je opäť otvorený. Ľubica podala správnu žalobu a návrh na priznanie jej odkladného účinku, nakoľko vlaňajšiu zmenu hraníc katastra obce považuje za nezákonnú. Spor o územie trvá už 27 rokov.

 

Predmetom dlhoročného sporu je sídlisko Juh, ktoré ešte minulý rok na základe uznesenia vlády z roku 2005 o zmene hranice katastra dotknutých obcí a po niekoľkých súdnych sporoch pričlenili Kežmarku. Mesto je teraz vlastníkom pozemkov, čím sa podľa primátora mesta Jána Ferenčáka dostalo spravodlivosti: „Stojíme si za tým, že toto rozhodnutie bolo správne a v súlade so zákonom, potvrdené šetrením okresnej aj krajskej prokuratúry,“ skonštatoval primátor na dnešnej tlačovej konferencii.

Uznesenie vlády bolo prijaté na základe podpisu Dohody o usporiadaní majetkoprávnych vzťahov medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica z 22. januára 1992, ktorou sa obce dohodli o zámene pozemkov. O rok neskôr sa však Ľubica stala samostatnou obcou a podpísanú dohodu negociovala. Rozdelením územia sa tak niektoré parcely dostali na kataster oboch obcí a obyvatelia Juhu si tak nevedeli uplatniť svoje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na sporných parcelách. Odvtedy sa sporom o hranice katastra zaoberajú súdy.

Zápis Okresného úradu Kežmarok, katastrálneho odboru z mája 2018, ktorý mal za následok zmenu katastrálnych území na základe uznesenia vlády, bol podľa nášho názoru nezákonný,“ uviedol pre agentúru SITA na margo otvorenia kauzy starosta obce Ľubica Ján Kapolka, ktorý trvá na tom, že územie pod sídliskom historicky patrilo Ľubici. Za pravdu im podľa starostu obce dáva aj nález Ústavného súdu SR, z ktorého je zrejmé, že vláda SR nemala právomoc vydať takéto uznesenie a nemala právomoc rozhodnúť o zmene územia obce bez jej súhlasu.

Niektorí obyvatelia majú stále zviazané ruky

Takmer tri a pol tisíc obyvateľov sídliska Juh sa tak z vyriešeného problému dlho netešili. „Niektorí obyvatelia si stihli prepísať nehnuteľnosti na kataster Kežmarku, no stále je dosť takých, čo to zatiaľ nespravili a teraz majú zviazané ruky. V polovici februára Krajský súd v Prešove priznal žalobe podanej obcou Ľubica odkladný účinok a na niektoré parcely bola daná plomba. To, na akom katastrálnom území sa sporné parcely pod ich nehnuteľnosťami budú nachádzať, sa tak rozhodne až po súdnom konaní,“ doplnil Ferenčák. „ Opäť sa stávame rukojemníkmi mocenských záujmov, rukojemníkmi súdov,“ uviedla Eleonóra Levická, obyvateľka sídliska Juh, ktoré začali stavať v čase, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku a predpokladalo sa, že sa v budúcnosti spoja do jedného celku, čo sa však nestalo.

Zástupcovia obce Ľubica podľa kežmarskej radnice argumentovali, že zmenou katastrálneho územia boli obmedzené jej vlastnícke práva a že ide o obyvateľov Ľubice, čím obec prichádza o možné príjmy z podielových daní do obecnej kasy – odhadom jeden milión eur ročne.

O peniaze im nejde

„Za 27 rokov trvania sporu žiaden z obyvateľov sídliska nepožiadal o trvalý pobyt v Ľubici. Konali sa už tri referendá, v ktorých ľudia vyjadrili svoj názor. Nasťahovali sa do Kežmarku, žijú tu a cítia sa byť Kežmarčanmi,“ ozrejmil primátor, ktorý nevylučuje aj štvrté referendum. „Nám nejde o peniaze, ide nám o občana a ďalší rozvoj sídliska, ktoré pre pretrvávajúci spor už roky stagnuje. Ak by obec Ľubica dodržala dohodu z roku 1992, celý spor by neexistoval,“ uzavrel Ferenčák.

Zmeny hranice katastrálneho územia budú teraz odložené až do právoplatného skončenia nového súdneho sporu. Prípadným zrušením rozhodnutia by sa situácia vrátila do stavu nerozdelenia územia, keď mali obyvatelia sídliska Juh kuchyňu v Ľubici a obývačku v Kežmarku.

Sporné územie sa rozprestiera na ploche 16,8 hektára, z toho Ľubica vlastní 15,6 hektára. Celkovo má sídlisko Juh 40 hektárov. Na dotknutých parcelách figuruje 305 vlastníkov listov vlastníctva a 800 vlastníkov bytov.