Štátni cestári chcú obnoviť vodorovné značenie za vyše 16 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Slovenská správa ciest (SSC) plánuje vynaložiť na obnovu vodorovného dopravného značenia na cestách prvej triedy vo svojej správe 16,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Investíciu chce uskutočniť počas troch rokov, pričom zákazku rozdelila na štyri časti podľa pôsobnosti svojich regionálnych pobočiek. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, práce by podľa cestárov mali byť vykonané do 30. novembra v rokoch 2019 až 2022.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 8. augusta, platiť musia minimálne do 25. júna 2020. Predpokladaná hodnota prác na cestách na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja je 4,53 mil. eur bez DPH. Obnova vodorovného značenia na cestách v Banskobystrickom kraji by mala stáť predbežne 2,05 mil. eur, na cestách v Žilinskom a Trenčianskom kraji 3,61 mil. eur a na cestách v Košickom a Prešovskom kraji 6,21 mil. eur bez DPH.

Štátni cestári zároveň vyhlásili tender na vytvorenie informačného systému Register účtovnej evidencie pasív, ktorý im umožní splniť povinnosti voči Centrálnej evidencii majetku (CEM) na základe zákona o správe majetku štátu. Za poskytnutie tejto služby počas 40 mesiacov predpokladajú zaplatiť 983,3 tis. eur bez DPH. “S touto úlohou súvisia požiadavky na načítavanie údajov zo služieb ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností) do Informačného systému na správu nehnuteľného majetku SSC, technické zabezpečenie automatického zasielania správ o automatizovane realizovaných operáciách a komunikačné rozhranie na sprístupnenie údajov získaných z elektronických služieb ESKN pre ekonomický systém SSC,” priblížili cestári.

Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 27. júla, viazané musia byť najmenej dvanásť mesiacov. Jednou z podmienok účasti v súťaži je dosiahnutie obratu za predchádzajúce tri roky vo výške 550 tis. eur bez DPH. Požadovaná je tiež úspešná realizácia v uvedenom období minimálne dvoch projektov prepojenia existujúceho vnútropodnikového systému aspoň na jeden interný a dva externé informačné systémy na základe princípov servisne orientovanej architektúry v celkovom objeme minimálne 250 tisíc eur bez DPH.

Súvisiace články