V Košiciach sa uskutoční koordinované európske sčítanie ľudí bez domova

KOŠICE – Košice sa stali jediným slovenských mestom, v ktorom sa v októbri uskutoční koordinované európske sčítanie ľudí bez domova. Informovala o tom Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta s tým, že to má prispieť k postupnému ukončovaniu bezdomovectva v Košiciach.

V rámci projektu budú získavať údaje o ľuďoch bez domova na území mesta. Už v roku 2021 sa v Košiciach konal Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi. Z monitorovaných 310 rodín je aktuálne v programe Housing first Nadácie DEDO zabývaných 37, pričom 14 bytov na tento účel poskytlo mesto Košice. Plánované sčítanie sa okrem rodín zameria aj na jednotlivcov, ktorí sú bez domova a prespávajú vonku na ulici.

„Registračný týždeň nám priniesol cenné dáta, ktoré nám pomohli adresnejšie poskytovať pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Tešíme sa, že ako jediné slovenské mesto máme možnosť v spolupráci s ďalšími európskymi mestami nadviazať na tento projekt. Získané informácie budú kľúčové pre rozvoj efektívnych politík a programov zameraných na riešenie problematiky bezdomovectva a pomoc ľuďom bez domova na ceste späť k dôstojnému životu,“ povedala námestníčka primátora Lucia Gurbáľová.

Košice sú jediné mesto na Slovensku, ktoré sa venuje problematike nelegálnych osídlení

Podľa vedenia mesta sú Košice jedným z mála miest, ktoré majú vypracovanú Koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva 2022 – 2030 a zároveň jediným mestom, ktoré sa v rámci nej venuje problematike nelegálnych osídlení. Tých je v Košiciach aktuálne 13.

Sčítanie ľudí bez domova sa uskutoční aj v európskych mestách Dublin, Miláno, Lyon, Porto, Münster, Ľubľana či Budapešť. Projekt financovaný z grantovej výzvy Európskej komisie vznikol v rámci iniciatívy EPOCH – Európskej platformy boja proti bezdomovectvu. Na európskej úrovni ho koordinuje Katolícka univerzita v Leuvene a na Slovensku ho zastrešuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Nadáciou DEDO a mestom Košice. Podľa riaditeľky inštitútu Barbory Vávrovej by získané skúsenosti a vedomosti mohli v budúcnosti slúžiť ako podklad na zavedenie jednotnej metodológie aplikovateľnej v rámci Európskej únie.

Viac o téme: bezdomovectvo, nelegálne osídlenie, sčítanie

Súvisiace články