Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce Top

VEĽKÉ HODNOTENIE nemocníc: Vieme, ktorá je NAJLEPŠIA! Pozrite sa, kde skončila tá vaša

Nemocnica v Malackách.
Ako sa skončil prieskum kvality našich nemocníc? Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Najlepšou štátnou univerzitnou a fakultnou nemocnicou tohto roka je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, najlepšou všeobecnou nemocnicou je tretíkrát Nemocnica Agel Košice-Šaca. Vyplýva to z ôsmeho ročníka hodnotenia nemocníc, ktoré vychádza najmä z dát rokov 2018 až 2021. Informova o toml Dušan Zachar, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý hodnotenie realizuje.

 

“Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať,” skonštatoval.

Z hodnotenia tiež vyplýva, že pandémia koronavírusu sa negatívne podpísala na zhoršení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. “Po nástupe červených kovidových oddelení v nemocniciach sa znížil počet realizovaných operačných výkonov nekovidových pacientov. Tento trend pretrval aj v minulom roku. Pandémia zapríčinila aj v roku 2021 odsúvanie plánovaných operácií, a teda zhoršenie dostupnosti a negatívne ovplyvňovala aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hoci sme už začali pozorovať zlepšenia pri niektorých indikátoroch,” priblížil Zachar.

Spokojnosť pacientov podľa hodnotenia kontinuálne rastie. Medziročne sa zlepšilo tiež hospodárenie nemocníc. “Jedným z vysvetlení môže byť tiež skutočnosť, že objem zdrojov nemocníc od zdravotných poisťovní rástol aj napriek zníženým počtom výkonov pre koronavírus, a teda aj nákladov na materiál, lieky, energie a podobne,” podotkol Zachar. Poukázal, že štátne nemocnice v priemere naďalej hospodárili so stratami a naďalej sa zadlžovali.

Nemocnice v rámci hodnotenia museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Hodnotia sa vybrané ukazovatele kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúseností, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti.

INEKO dáta preberá okrem iných od zdravotných poisťovní na Slovensku, ministerstiev zdravotníctva a financií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyšších územných celkov, Národného centra zdravotníckych informácií či Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Index transparentnosti INEKO zostavil v spolupráci Transparency International Slovensko.

V kategórii štátne a univerzitné nemocnice sa na prvom mieste s obrovským náskokom umiestnila Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Jej najväčšími plusmi sú poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, náročnosť diagnóz liečených pacientov a spokojnosť pacientov.

Ústredná vojenská nemocnica v Rožomerku je najlepšou nemocnicou roka. ZDROJ: Ministerstvo obrany SR

V indikátoroch kvality predbehla aj doterajšieho lídra – Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Silnou stránkou vojenskej nemocnice sú nízke počty úmrtí pacientov po operačných výkonoch a po náhlej cievnej mozgovej príhode. Naopak, najslabšou stránkou ružomberskej nemocnice je pri porovnaní s ostatnými štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami transparentnosť. Zlepšiť by sa mala aj v hospodárení, kde medziročne bodovo stratila suverénne najviac.

Na druhom mieste sa umiestnila Nemocnica F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Nemocnica lieči z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku a aj tento rok obhájila post najtransparentnejšej nemocnice.

Banskobystrická nemocnica stratila svoje prvenstvo
ZDROJ: FB/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Pri minuloročnom hodnotení sa Rooseveltka mohla hrdiť v rámci kategórie štátnych univerzitných a fakultných nemocníc nadpriemernou spokojnosťou pacientov, čo však tento rok už konštatovať nemôžeme, keďže sa pri tomto ukazovateli posunula medziročne významne k priemeru. Medziročne jej pribudli pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Banskobystrickej nemocnici sa medzi rokmi 2019 a 2020 výraznejšie zvýšila miera rehospitalizácií, v roku 2021 neklesli a v spojitosti s administratívnou opravou aj starších údajov tohto indikátora (pozri poznámku 1 pod čiarou) to malo za následok medziročný signifikantný bodový pokles.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica patrila k nemocniciam, ktoré odliečili najviac kovidových pacientov na Slovensku. To zapríčinilo aj pokles počtu vykonaných operácií. Napriek tomu si Nemocnica z Banskej Bystrice udržiava vysokú – tretiu najvyššiu priečku pri ukazovateli operačných skúseností lekárov a ich tímov tesne za košickou Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP).

Na treťom mieste skončila Univerzitná nemocnica v Martine. Podarilo medziročne získať mierne vyššie body za indikátory kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Medziročne si napríklad výrazne znížila podiel opakovaných hospitalizácií. Napriek tomu má martinská univerzitka v porovnaní s ostatnými nemocnicami v kategórii najvyššiu mieru reoperácií, úmrtnosti pacientov po mozgovej príhode či druhú najvyššiu rehospitalizovanosť.

Univerzitnú nemocnicu vyhodnotili ako tretiu najlepšiu. ZDROJ: Glob.sk/juh

Na druhej strane v nej zomiera najmenej seniorov, ak utrpia zlomeninu stehennej kosti a má stále druhý najvyšší Case Mix Index (CMI – priemerná medicínsko-ekonomická náročnosť diagnóz pacientov) medzi nemocnicami na Slovensku, čo môže sťažovať dosahovanie najlepších hodnôt indikátorov kvality, keďže ťažké hospitalizačné prípady sú prirodzene spojené s väčšími zdravotnými komplikáciami a väčším rizikom úmrtí.

Slabinou nemocnice sú stále viac sa zhoršujúce hospodárske čísla, ktoré sú už najhoršie spomedzi veľkých štátnych nemocníc. Za obdobie ostatných 4 rokov čakávali záchranári s privezeným pacientom na urgentnom príjme v priemere najkratší čas spomedzi univerzitných a fakultných nemocníc práve v Martine, hoci sa medziročne tento čas natiahol až o minútu na necelých 16 minút a minulý rok bol o polminútu už rýchlejší urgent v Ružomberku.

V kategórii všeobecných nemocníc sa na prvom mieste, a teda nemocnicou roka 2022 stala znova Nemocnica AGEL Košice-Šaca. Túto pozíciu si drží už tretí rok. Na druhom mieste skončila Ľubovnianska nemocnica a na treťom mieste skončila Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín, ktorá sa na túto bronzovú priečku dostala po prvýkrát.

Nemocnica je podľa INEKO najlepšou všeobecnou nemocnicou. ZDROJ: Agel Košice – Šaca

„Tohtoročné umiestnenie našej nemocnice ma, samozrejme, veľmi potešilo. Viac rokov sa pohybujeme medzi najlepšími, ale po prvýkrát sme v prvej trojke,“ povedal riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Jozef Mintál.

Nemocnica zo siete Svet zdravia v Michalovciach hospitalizuje v priemere pacientov s medicínsky a ekonomicky najnáročnejšími diagnózami.

V ukazovateľoch kvalít dosiahla aj Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch výrazný posun, a to z 9. na 7. miesto. Kysucká NsP Čadca sa dostala do prvej desiatky, a tak je najvýraznejším skokanom tohto roka, polepšila si o 11 miest.

Rebríčky najlepších nemocníc si pozrite tu.