Domáce Politika

Vláda schválila novelu rezortu školstva. Pribudne nový druh študentskej pôžičky, tzv. stabilizačná pôžička

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo pribudne nový druh pôžičky, pôjde o takzvanú stabilizačnú pôžičku. Vláda v stredu na svojom rokovaní novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, schválila.

Návrh novely zákona o fonde upravuje možnosť administrácie nového druhu pôžičky ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania, ohrozeného nedostatkom pracovných síl v SR. Nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo v spolupráci s ďalšími príslušnými rezortmi.

“Konkrétnym podnetom na predloženie návrhu novely zákona je potreba prijať opatrenia na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier v systéme zdravotníctva. Jedným z týchto opatrení je poskytovanie stabilizačnej pôžičky študentom študijného odboru ošetrovateľstvo prostredníctvom fondu,” uvádza sa v predkladacej správe rezortu školstva.

Fond môže poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz. Pôžičku môže získať študent najviac počas šiestich akademických rokov, pričom tie nemusia nasledovať po sebe. Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov. Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

K návrhu zákona o fonde bola  v rámci konzultácií vytvorená pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia rezortu, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. júna.

Motivácia študentov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) po rokovaní vlády uviedla, že návrh zákona “bude môcť motivovať študentov, ktorí u nás skončili školu, aby tu zostali pracovať, a to formou stabilizačnej pôžičky”. Ako doplnila, pôžička bude zameraná na stabilizovanie daného študenta a poskytovaná mu bude počas štúdia. “Pokiaľ po skončení štúdia zostane u nás zamestnaný, tak v závislosti od počtu odpracovaných rokov mu bude istina odpustená,” vysvetlila Lubyová s tým, že ide o pôžičkový vzťah, ktorý sa môže stať akoby grantom, ale za splnenia istých podmienok.

Podľa Lubovej je zákon nastavený všeobecne, postupne by sa doň mohli zapojiť aj iné profesie, ktoré budú nedostatkové. Ako doplnila, študenti sa budú môcť o tento druh pôžičky uchádzať ešte v tomto školskom roku, a to počas júna. “Na tento zámer je zatiaľ vyčlenených 2,7 milióna eur ročne na obdobie štyroch rokov,” dodala Lubyová. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš potvrdil, že práve pre nedostatkové profesie môže byť táto zmena “vítanou finančnou motiváciou”. Potvrdil, že zoznam nedostatkových profesií pre pôžičkový fond by sa mal aktualizovať zhruba raz ročne.

 

Vláda schválila novelu rezortu školstva. Zdroj: SITA / Branislav Bibel