Spoločnosť Domáce

ZMOS pripravuje analýzu majetku a investícií miest a obcí. Ponúkne komplexné dáta

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje analýzu majetku a investícií samospráv. Ako uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, dokument bude svojím zameraním prvý svojho druhu. Mal by ponúknuť komplexne spracované dáta a informácie spojené s nadobudnutím a zhodnocovaním majetku miest a obcí.

 

Kaliňák skonštatoval, že zákonnou povinnosťou samospráv je majetok zveľaďovať a zhodnocovať. “V podmienkach miest a obcí neexistuje žiaden podobný dokument, v ktorom sú spracované a zdokumentované informácie a dáta spojené s nadobudnutím, spravovaním a zhodnocovaním majetku miest a obcí. Preto ZMOS v priebehu šiestich mesiacov na základe expertného tímu vypracuje analýzu danej problematiky,” priblížil.

Analýza by sa mala sústrediť na vývojové etapy a legislatívny rámec prevodu a prechodu majetku do vlastníctva miest a obcí. Zároveň by mala analyzovať štruktúru a hodnotu majetku samospráv, ale aj investície vložené do majetku. Dokument ponúkne aj prehľad o majetku komunálu, ktorý bol nadobudnutý z cudzích zdrojov, napríklad prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, či financiami z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

ZMOS bude túto analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. K tejto téme na jeseň pripraví aj seminár, ktorý bude reagovať na pomerne širokú oblasť správy komunálneho majetku.