Regióny Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva chce zlepšiť ochranu zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi

Zdroj: Archív / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zlepšiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Plánuje preto zmeny týkajúce sa práce s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi a reprodukčne toxickými faktormi. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

“Reprodukčne toxické látky podobne ako karcinogény a mutagény patria medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy z dôvodu, že môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov, najmä na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, na laktáciu žien a na vývoj ich potomstva,” priblížil rezort. Návrh novely súvisí s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2024.