Spoločnosť Domáce

Monacké knieža Albert II. si od nás odnáša čestný doktorát UK

Monacké knieža princ Albert II. počas preberania čestného doktorátu za aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a za spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Čestný doktorát “doctor honoris causa” Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si v pondelok prevzalo monacké knieža Albert II. Získal ho za aktivity v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri odstraňovaní následkov klimatických zmien. Doktorát mu bol udelený na návrh Prírodovedeckej fakulty UK. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

 

Knieža Albert II., vlastným menom Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, založil v roku 2006 Nadáciu Alberta II., ktorej primárnym poslaním je podpora vedy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. Na podporu projektov bolo použitých vyše 55 miliónov eur. Prioritnými témami nadácie sú klimatická zmena, deforestácia, pokles biodiverzity, ochrana ohrozených druhov, alternatívnych zdrojov energie či okysľovanie svetového oceánu. V posledných rokoch sa nadácia zaoberá aj ekosystémovými službami, ochranou opeľovačov – najmä včiel.

Na základe už prebiehajúcej spolupráce podpísala Prírodovedecká fakulta UK s Monackým kniežatstvom v tomto roku memorandum o vzájomnej spolupráci na aktivitách smerujúcich k ochrane životného prostredia.