Domáce Spoločnosť Top

Pri zápise prvákov sa zľavuje z nárokov. Učitelia prehovorili o úrovni dnešných detí

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Zápisy prvákov už základné školy majú za sebou. Pedagógovia však upozorňujú na nedostatočné kapacity školských zariadení, zvyšujúci sa počet žiakov a na nadstav, ktorý je v prváckych triedach už štandardom. Rezort školstva však nezasiahne a všetky povinnosti deleguje na mestá a obce. Ako obstáli škôlkari pri ich prvej veľkej skúške, sme sa pýtali samotných učiteľov.

 

Obdobie zápisov do základných škôl sa skončilo a desaťtisíce budúcich prváčikov už v septembri zasadne do školských lavíc. Pre odštartovanie svojej študijnej kariéry museli splniť niekoľko podmienok. Pred pedagógmi museli preukázať súhrn psychických, fyzických, ale aj sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom. Medzi hlavné kritéria, ktoré učiteľ hodnotil patrí rozoznávanie farieb a geometrických tvarov, kreslenie postáv, počítanie do šesť či zarecitovanie alebo zaspievanie ľubovoľnej piesne.

Nech si to riešia obce

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa počet hlásiacich sa detí do základných škôl neustále zvyšuje. Zatiaľ čo rezort školstva očakáva tento rok rovnaký počet prihlásených detí ako minulý rok (62 571 prvákov), učitelia  hovoria o prekročení tohto čísla o jednu tretinu. Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) to môže spôsobiť nemalé ťažkosti. ,,Posledných minimálne 10 rokov sme mali dve triedy prvákov. Teraz prišlo k zápisu viac ako 60 detí. Vyzerá to teda na tri triedy od septembra. Kompetentní nevedia kam ich umiestnia, lebo triedy sa v minulosti poprerábali na špeciálne učebne,” uviedla pre Glob.sk viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Soňa Puterková.

Zdroj: Glob.sk

Ministerstvo školstva zodpovednosť s nedostatkom kapacít v školách delegovalo na obce a mestá. ,,V roku 2003 získali obce a mestá budovy materských a základných škôl do svojho vlastníctva, čím prevzali na seba zodpovednosť starať sa o tieto budovy. Rovnako by sme radi pripomenuli, že obce a mestá si vedú evidenciu počtu obyvateľov, aj tých novonarodených,  a výhľadovo vedia posúdiť, koľko miest bude potrebných udržať/vytvoriť pre deti nastupujúce na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,” reagovalo ministerstvo školstva. V praxi to teda znamená, že obce sú povinné vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

Školy preto musia triedy častokrát spájať. V očiach pedagógov sa takéto riešenie ako šťastné nezdá. ,,Čím menej detí v prvom ročníku je, tým lepšie. Ideálny stav prvákov v triede je 13 až 18. Vo všeobecnosti sú predpísané počty v prvom ročníku 11 až 22 žiakov. Nevhodne je predpísané stanovenie počtu následne v druhom ročníku, až 25 žiakov. Čo vedie častokrát k spájaniu tried a teda k novovzniknutým formujúcim sa kolektívov,” tvrdia učitelia.

Ministerstvo školstva zodpovednosť s nedostatkom kapacít v školách delegovalo na obce a mestá.Zdroj: TASR / Marko Erd

Rozhľadenejšie, ale nešikovnejšie

Napriek tomu, že deti do základnej školy vstupujú s kvalitným poznatkovým systémom a sú vyspelejšie v myslení ako kedysi, učitelia nie sú spokojní s ich motorickými zručnosťami. ,,Zaostáva však jemná motorika, katastrofálny úchop pera, nevedia viazať šnúrky, nepoznajú si osobné veci, nevedia sa zbaliť do tašky. V minulosti neexistovalo, aby šlo dieťa do školy s chybnou výslovnosťou, dnes je to bežné,” doplnila Slovenská komora učiteľov.

Budúci prváci sú podľa pedagógov osobnostne nezrelí a v problémových situáciach si nevedia poradiť. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa