Domáca Domáce Ekonomika

Slovensko pripravuje opatrenia na zachovanie sociálnych práv Slovákov v Británii

Slovensko pripravuje opatrenia na zachovanie sociálnych práv Slovákov v Británii. (TASR/AP)

BRATISLAVA – Slovensko podporuje zámer Európskej komisie (EK) uzatvoriť bilaterálnu zmluvu s Veľkou Britániou (VB), aby po brexite boli zachované práva pracujúcich z Európskej únie (EÚ) v tejto krajine. Uviedlo to ministerstvo práce, ktoré počíta s dvomi scenármi odchodu Británie z Únie. Na oba sa legislatívne štát pripravuje.

 

Zámerom EK je uzatvoriť bilaterálnu zmluvu, kde jednou zmluvnou stranou bude európska dvadsaťsedmička a druhou zmluvnou stranou by bola Británia po jej odchode z Únie.

“Slovensko podporuje takýto návrh, ktorý by bol rýchlejší a efektívnejší, ako keby všetky štáty Únie mali osobitne uzatvárať bilaterálne zmluvy s Veľkou Britániou,” priblížil rezort práce. Európska komisia pre prípad odchodu Británie z EÚ bez zmluvy pripravila aj návrh nariadenia, podľa ktorého sa na obdobia poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu vo Veľkej Británii pred 30. marcom 2019, uplatňuje zásada sčítania ustanovená v nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

“Obdobia sa započítavajú pre všetky druhy dávok sociálneho zabezpečenia, ktoré sú v súčasnosti stanovené vo vecnom rozsahu nariadenia. To zabezpečuje aj zásadu rovnakého zaobchádzania a zásadu tzv. asimilácie faktov. Z uvedeného vyplýva, že sa dotknutý návrh nariadenia týka iba období získaných pred brexitom a má skôr deklaratórny charakter,” doplnil rezort práce.

Slovensko presadzuje, aby Británia opustila Úniu na základe vyrokovanej dohody. Pracujúcich Slovákov v Spojenom kráľovstve by tak brexit nezasiahol. “V takomto prípade sa v tzv. prechodnom období do 12. decembra 2020 pre občanov EÚ pracujúcich v Británii z hľadiska sociálneho zabezpečenia v zásade nič nezmení. Druhým, neželaným, ale stále reálnym scenárom je vystúpenie Veľkej Británie z EÚ bez dohody,” poznamenal tlačový odbor ministerstva.

Slovensko preto pripravuje legislatívu, ktorá má ochrániť práva pracujúcich, ktorých by sa dotkol tvrdý brexit. “Za predpokladu vzájomnosti, teda obdobnej legislatívnej úpravy na strane Veľkej Británie, majú dotknuté strany uznať práva dotknutých osôb v rozsahu, v akom boli garantované počas členstva Británie v EÚ,” doplnilo ministerstvo s tým, že zámerom slovenskej vlády je garantovať občanom Slovenska a ich rodinným príslušníkom získané nároky na základe splnenia podmienok v Británii. Ide napríklad o získanie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré by občanom v dôsledku tvrdého brexitu neboli hodnotené.

“Na základe legislatívnej úpravy by v takýchto prípadoch boli nároky v rozsahu, v akom neboli priznané vo Veľkej Británii, priznané v zmysle zákona o sociálnom poistení. To znamená, že sa napríklad na dotknuté obdobia a vymeriavacie základy získané po tvrdom brexite bude prihliadať rovnako, ako keby boli získané na Slovensku,” vysvetlilo ministerstvo s tým, že toto legislatívne opatrenie však predstavuje iba “plán B”, ktorý sa bude realizovať len vtedy, ak nedôjde k recipročnému uznaniu práv dotknutých osôb medzi Veľkou Britániou a Slovenskom.

“Situácia v Spojenom kráľovstve sa neustále mení a v tejto chvíli nie je možné s istotou konštatovať, ktorý z vyššie uvedených scenárov skutočne nastane. Zároveň tiež treba pripomenúť, že spomenuté legislatívne úpravy budú ešte predmetom ďalšieho legislatívneho procesu, pričom s ohľadom na vývoj situácie môže dôjsť aj k ich zásadnej zmene,” upozornil rezort práce.