Ostatné Domáce Top

Smeráci navrhnujú postih za stáčanie tachometrov

BRATISLAVA – Zakázať neoprávnenú manipuláciu s počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch navrhujú v novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách poslanci za Smer-SD Anton Martvoň a Otto Brixi. Právnu normu ústavnoprávny výbor odporučil parlamentu schváliť. Vládni poslanci chcú rovnako zakázať zadováženie technických prostriedkov alebo softvéru inej osobe, či ponúkanie takýchto služieb za účelom neoprávnenej manipulácie s tachometrom.

„Ako ukazuje dlhoročná slovenská aj zahraničná prax, pretáčanie kilometrov je v súčasnosti veľmi výhodným obchodom, na ktorom sa dá obohatiť. S príchodom digitálnych odometrov nastúpili softvéroví odborníci a stáčanie kilometrov dostalo iné rozmery. Pri tomto úkone si dnes už nikto nezašpiní ruky, kilometre sa totiž stáčajú pomocou počítača napojeného priamo do servisnej zásuvky na aute,“ argumentujú Martvoň a Brixi. Za neoprávnenú manipuláciu s počítadlom kilometrov bude môcť Slovenská obchodná inšpekcia udeliť pokutu od 3 000 do 50 000 eur.

Martvoň a Brixi definujú, že manipulovať s tachometrom môže výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynu výrobcu. Právnické a fyzické osoby podnikateľov predávajúce automobily majú podľa novely zakázané predávať, respektíve sprostredkovávať predaj automobilov so stočenými kilometrami. Za porušenie je sankcia od 3000 do 50 000 eur, pri opakovanom porušení zákona do 100 tisíc eur. SOI bude môcť pri opakovanom porušovaní zákona dať podnet živnostenskému úradu na zrušenie živnostenského oprávnenia dotknutej spoločnosti. Akékoľvek neoprávnené manipulácie s odometrom budú Stanice technickej kontroly, autoservisy či kontroly originality nahlasovať SOI.

Novela zároveň zakazuje používanie tzv. antiradarov, uvádzanie, sprístupnenie alebo ponúkanie týchto antiradarov na slovenský trh a používanie zvláštnych výstražných svetiel a znamení neoprávneným osobám. Návrh rovnako zakazuje prezentáciu informácií, výrobkov, technických prostriedkov alebo ponúkanie služieb zakázaných podľa navrhovanej novely.