Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika

Zmeny v stavebnom sporení ovplyvnili klientov, vklady však sporiteľniam neklesli

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Stavebné sporenie na Slovensku už takmer rok funguje podľa nových podmienok. Niektoré stavebné sporiteľne zaznamenali nižší počet nových zmlúv, ani jedna však nezaznamenala výraznejší pokles vkladov. Podľa analytikov zmeny výrazne ovplyvnili klientov.

Od 1. januára tohto roka pri stavebnom sporení nastalo niekoľko zmien. Jednou z najzásadnejších bolo nastavenie štátnej prémie, ktorá klesla z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu, jej maximálna výška je 70 eur a optimálny ročný vklad pre tento rok je 2800 eur. Tiež musia sporiteľne zohľadňovať príjem. Štátna prémia sa bude vyplácať len ľuďom, ktorých priemerný mesačný príjem za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

“Stavebné sporenie poslednými zmenami významne stratilo na atraktivite. Napriek tomu má svoje miesto na finančnom trhu. Banky budú pri hypotékach stále viac tlačiť ľudí do toho, aby pri investíciách do nehnuteľností využívali aj vlastné zdroje. Preto jeho výhodu vidím napríklad v tom, že ľudí motivuje sporiť,” konštatuje generálny riaditeľ Partner Investments Maroš Ovčarik. Podľa odborníka na financie Petra Hechtbergera stavebné sporenie v posledných rokoch úplne stratilo na atraktivite. “A to dokonca aj u klientov, ktorí boli dlhoročnými sporiteľmi a nedali na stavebné sporenie dopustiť. Stavebné sporenie je v súčasnosti úplne nevhodné ako sporiaci produkt a je použiteľné už iba ako úverový produkt,” konštatuje Hechtberger.

Nie všetci môžu mať nárok na získanie štátnej prémie

Sporiteľne zatiaľ nevedia presne povedať, koľko ľudí bude mať nárok na štátnu prémiu. “Mnoho klientov si vklady necháva na poslednú chvíľu a realizuje ich ku koncu roka. Podľa dát do konca novembra, zo všetkých klientov, ktorí uskutočnili v tomto roku nejaký vklad, bude mať približne 10 % nárok na plnú štátnu prémiu,” vyčíslil hovorca Prvej stavebnej sporiteľni Radovan Slobodník. Priemerný ročný vklad klienta v PSS bol na úrovni 1107 eur.

ČSOB stavebná sporiteľňa vyčíslila, že približne 11 % klientov vložilo na účet stavebného sporenia vklad vyšší alebo rovný sume potrebnej na získanie plnej štátnej prémie. “To však neznamená, že všetci tí budú mať z pohľadu legislatívy nárok na získanie štátnej prémie,” doplnila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová s tým, že v tomto roku si priemerne ľudia na svoje účty vkladali 784 eur. Wüstenrot stavebná sporiteľňa predpokladá, že 50 % až 70 % jej klientov bude mať nárok na vyplatenie štátnej prémie. “Nárok na plnú štátnu prémiu však bude mať menšia časť našich klientov. Priemerný vklad na účet stavebného sporenia je vo výške 1350 eur,” doplnil riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie Lukáš Bertók.

Nárast vkladov klientov

Tento rok z pohľadu stavebného sporenia hodnotia sporiteľne rôzne. Viaceré z nich hovoria, že predstavili nové produkty, ktoré sú pre klientov zaujímavé. “Aj napriek týmto aktivitám Wüstenrot stavebná sporiteľňa zaznamenala mierne znížený záujem potenciálnych klientov o stavebné sporenie,” uviedol Bertók s tým, že objem vkladov sa zvyšoval hlavne u skupiny klientov, ktorá si je vedomá, že bude mať nárok na vyplatenie štátnej prémie. “U tejto skupiny sme zaznamenali 40-% nárast vkladov oproti minulému roku. U klientov, ktorí predpokladajú, že ich príjmová podmienka diskvalifikuje z nároku na štátnu prémiu a nie sú inak produktovo motivovaní pre realizáciu vkladu, sme na druhej strane zaznamenali viditeľný pokles objemu vkladov v porovnaní s minulým rokom,” priblížil Bertók.

V ČSOB stavebnej sporiteľni bolo v tomto roku uzatvorených 1293 zmlúv stavebného sporenia. “V súlade s našimi očakávaniami a legislatívnymi zmenami bol počet nových zmlúv medziročne o niekoľko percent nižší. Objem vkladov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nepatrne zvýšil,” doplnila Jamborová. PSS hodnotí tento rok úspešne. Uzatvorených v nej bolo 117.047 nových zmlúv, čo je o 19 % viac ako v predchádzajúcom roku, okrem toho zaznamenala aj 10-% nárast v objeme cieľových súm nových zmlúv. “Nové podmienky stavebného sporenia, ktoré platia od začiatku roka 2019, teda záujem sporiteľov neovplyvnili negatívne. Naopak, trend je rastúci. Väčšina klientov si totiž uvedomuje, že vplyvom viacerých regulačných opatrení sa už k vlastnému bývaniu nedostanú bez pomoci nasporených zdrojov,” hovorí Slobodník. Objem vkladov v PSS ku koncu novembra tohto roka medziročne vzrástol o štyri percentá na 563,9 milióna eur.